Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott behandlade migrationen samt läget i Syrien, Irak och IS

Statsrådets kommunikationsavdelning
Pressmeddelande 491/2015
18.9.2015

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott diskuterade vid sitt möte den 18 september det aktuella läget i fråga om migrationskrisen i Medelhavsområdet och Sydosteuropa samt det allmänna migrationsläget i Europa och dess verkningar på Finland. För att lösa den tilltagande migrationskrisen och för att få till stånd långsiktiga resultat måste man ingripa i de bakomliggande orsakerna till tvingad migration. Detta kräver ett större samarbete och en intensivare dialog med utrese- och transitländerna. Toppmötet mellan EU och de centrala utrese- och transitländerna i Afrika i Valletta på Malta i november och den högnivåkonferens som eventuellt hålls redan i oktober om utmaningarna i fråga om migrationsvägarna genom västra Balkan är centrala i frågan.

Vid mötet diskuterades även läget i Syrien och Irak samt det regionala hot som terrorgruppen IS utgör. Det instabila säkerhetsläget i länderna och den humanitära krisen i området är betydande bakomliggande orsaker till den ökade migrationen.

Utskottet behandlade också inledandet av beredningen av den utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelsen och försvarsredogörelsen i enlighet med regeringsprogrammet.

Ytterligare information: Jukka Salovaara, avdelningschef, tfn 0295 350 636, Pekka Hyvönen, ledande sakkunnig, tfn 0295 351 341 (migration), utrikesministeriet; Päivi Nerg, kanslichef, tfn 0295 418 803, inrikesministeriet (migration); Hannu Kyröläinen, ledande sakkunnig, tfn 0295 351 027, utrikesministeriet (utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelsen); Esa Pulkkinen, överdirektör, tfn 0295 140 300, försvarsministeriet (försvarsredogörelsen)