Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott behandlade Syrien och Försvarsmaktens projekt för utvecklande av den strategiska kapaciteten

Statsrådets kommunikationsavdelning
Pressmeddelande 417/2016
4.10.2016

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott diskuterade tisdagen den 4 oktober den allvarliga krisen i Syrien, inklusive Rysslands agerande. Finland fördömer kraftigt att krigshandlingar avsiktligen riktas mot civilbefolkningen och civila mål såsom sjukhus. Situationen i synnerhet i Aleppo är ohållbar, och en humanitär katastrof hotar i staden. Parterna i konflikten måste förbinda sig till ett landsomfattande eldupphör och till att möjliggöra humanistärt bistånd i området.

Vid mötet presenterades dessutom Försvarsmaktens projekt för utvecklande av den strategiska kapaciteten. HX-jaktplansprojektet och projektet Flottilj 2020 ingår i utvecklingen av Finlands försvarssystem. Genom projekten ska man ersätta Flygvapnets Hornetplan och Marinens stridsfartyg som tas ur bruk under det följande årtiondet.

Ytterligare information: Jukka Salovaara, avdelningschef, tfn 0295 350 636, utrikesministeriet; Lauri Puranen, projektkoordinator, (Försvarsmaktens projekt), tfn 0295 140 403, försvarsministeriet