Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott diskuterade krishantering och utbildningssamarbete i Irak

Statsrådets kommunikationsavdelning
Pressmeddelande 38/2015
26.1.2015

Måndagen den 26 januari 2015 diskuterade republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott det fortsatta arbetet med anledning av betänkandet av den arbetsgrupp som tillsattes för att utvärdera behoven av ändringar i lagstiftningen om krishantering och annat internationellt samarbete. Utskottet fastställde att utrikesministeriet ska tillsätta en förvaltningsövergripande arbetsgrupp för den fortsatta beredningen av en speciallag utifrån betänkandet, som lämnades den 4 november 2014.

Utskottet diskuterade även Finlands eventuella deltagande i internationellt utbildningssamarbete i Irak. Utredningsarbetet om deltagandet pågår och riktlinjerna fastställs senare av republikens presidents och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott.

Utskottet har dessutom fått den utredning som det begärt om vilka övningsmöjligheter Förenta staterna erbjuder Finland och Sverige tillsammans med den amerikanska flygavdelning som flyttas till Estland. Finland kommer att utreda möjligheterna att delta utifrån sina egna utbildningsbehov.

Ytterligare information: Päivi Kaukoranta, rättschef, tfn 0295 351 144, utrikesministeriet (betänkandet), Helena Partanen, enhetsdirektör, tfn 0295 140 310, försvarsministeriet (Irak, övningsverksamhet), Kirsti Kauppi, avdelningschef, tfn 0295 351 561, utrikesministeriet