Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott diskuterade läget i Ukraina

Statsrådets kommunikationsavdelning
Pressmeddelande 274/2014
2.7.2014

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott diskuterade det aktuella läget i Ukraina onsdagen den 2 juli 2014.

Finland stöder president Porosjenkos fredsplan. Enligt Finland är det viktigt att alla parter förbinder sig att följa fredsplanen. Finland uppmanar alla parter att stödja fredsplanen genom konkreta handlingar. Undertecknandet av associeringsavtalen i samband med Europeiska rådets möte den 27 juni 2014 var ett viktigt steg när det gäller att fördjupa relationerna mellan EU och Ukraina samt EU och Moldavien och EU och Georgien.

Utskottet tog del av skyddspolisens rapport om hur den brottsutredning som gäller dataintrånget vid utrikesministeriet framskrider.

Ytterligare information: Jaana Teckenberg, enhetschef, tfn 0295 350 881, utrikesministeriet (läget i Ukraina), Antti Savolainen, informationssäkerhetschef, tfn 0295 351 454, och Peter Stenlund, statssekreterare, tfn 0295 351 397, utrikesministeriet (dataintrånget)