Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott diskuterade läget i Ukraina

Statsrådets kommunikationsavdelning
Pressmeddelande 137/2014
3.4.2014

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott diskuterade läget i Ukraina vid sitt möte torsdagen den 3 april 2014.

Läget är fortfarande oroande. Respekten för folkrätten och för Ukrainas självständighet och territoriella integritet är viktig, och brott mot dessa kan inte godkännas. Finland erkänner inte införlivandet av Krim med Ryssland. Det vore viktigt att Ryssland vidtog åtgärder för att förhindra att läget ytterligare tillspetsas.

OSSE:s övervakningsuppdrag i Ukraina är ett välkommet steg. Man bör fortsätta med aktiva ansträngningar för att nå en politisk lösning. En dialog med Ryssland är viktig. En fungerande dialog mellan Ukraina och Ryssland bör fås till stånd.

Det är viktigt att Ukraina framskrider i sina samhälleliga och ekonomiska reformer, och Finland är redo att ge sitt stöd i enlighet med EU:s riktlinjer.

Finland fortsätter att genomföra de beslut som fattats inom Europeiska unionen och framhäver vikten av ett enigt EU. Den långa gränsen mellan Finland och Ryssland förutsätter ett välfungerande och övergripande praktiskt samarbete och kontakter på olika nivåer även under nuvarande exceptionella förhållanden. Detta är viktigt med tanke på hela Europeiska unionens långsiktiga mål för samarbetet med Ryssland. I nödvändiga situationer kan Finland på ett ändamålsenligt sätt stå i kontakt med Rysslands högsta ledning. Samtidigt strävar Finland för egen del med hjälp av dialog efter att främja en gynnsam utveckling av läget i Ukraina.

Utskottet fick också en översikt av säkerhetsläget vid Finlands beskickningar utomlands. Utrikesministeriet följer det aktuella säkerhetsläget vid beskickningarna.

Ytterligare information: Terhi Hakala, avdelningschef, tfn 0295 351 300, och Ari Lahtela, säkerhetsdirektör, tfn 0295 350 862, utrikesministeriet