Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott diskuterade läget i Ukraina

Statsrådets kommunikationsavdelning
Pressmeddelande 131/2015
12.3.2015

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott diskuterade läget i Ukraina vid sitt möte torsdagen den 12 mars 2015.

Finland anser att det är centralt att Minskavtalet, som ingicks den 12 februari, verkställs och att eldupphöret respekteras. Det förekommer fortfarande kränkningar mot eldupphöret. För att OSSE ska kunna uppfylla de uppgifter som den fått när det gäller verkställandet och övervakningen av Minskavtalet stöder Finland ett stärkande av OSSE:s övervakningsmission.

Det humanitära läget i östra Ukraina är svagt. Konfliktens bägge parter bör vidta åtgärder för att underlätta att hjälpen når fram. Finland har genom Röda Korset beviljat Ukraina 500 000 euro nytt humanitärt bistånd i februari. Finland har stött Ukraina med ca 9,5 miljoner euro under konflikten.

Ytterligare information: avdelningschef Terhi Hakala, tfn 0295 351 300, utrikesministeriet