Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott diskuterade läget i Ukraina

Statsrådets kommunikationsavdelning
Pressmeddelande 13/2015
13.1.2014

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott diskuterade Ryssland och läget i Ukraina vid sitt möte tisdagen den 13 januari 2015. Under de senaste dagarna har eldupphöret brutits flera gånger i Donbassområdet. Man har också rapporterat om attacker i Charkiv, Odessa och Cherson. Finland anser det viktigt att förhandlingarna fortsätter och förutsätter att Minskavtalet om eldupphör genomförs fullt ut. Finland uppmuntrar den ukrainska regeringen att snabbt föra landets interna reformer vidare.

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott diskuterade terrorattackerna i Paris och framförde sitt deltagande till offrens anhöriga och närmaste. Finland fördömer kraftigt terrorism.

Ytterligare information: Timo Kantola, biträdande avdelningschef, tfn 295 351 477, utrikesministeriet, och Päivi Peltokoski, enhetschef, tfn 0295 351 523, utrikesministeriet, (läget i Ukraina)