Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott diskuterade läget i Ukraina och Finlands deltagande i internationell krishantering

Statsrådets kommunikationsavdelning
Pressmeddelande 426/2014
3.10.2014

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott sammanträdde fredagen den 3 oktober 2014.

I och med avtalet om eldupphör i östra Ukraina har våldet i regionerna Donetsk och Luhansk minskat, även om eldupphöret har brutits upprepade gånger.  Införandet av en buffertzon och bortdragandet av tunga vapen från frontlinjen är steg i rätt riktning. Finland anser att strävandena för att nå en politisk lösning måste fortsätta. Det är viktigt att EU ger sitt starka stöd till Ukraina och president Porosjenko när det gäller att verkställa protokollet om eldupphör och att stabilisera läget. Eldupphöret bidrar till att valet kan förrättas som planerat den 26 oktober. Reformerna av Ukrainas förvaltning och korruptionsbekämpning måste drivas framåt utan dröjsmål. De omärkta gravar som hittats i Donetskregionen bör genomgå en oberoende undersökning och de skyldiga ställas till svars. Ryssland bör dra bort alla sina soldater och vapen från Ukraina. Gränsbevakningssamarbete bör inledas.

Det humanitära läget i östra Ukraina är allvarligt och kräver det internationella samfundets stöd. Enligt FN har redan nästan 300 000 personer varit tvungna att flytta inom landet och ca 340 000 har flytt striderna utomlands. Finland har i år gett 500 000 euro i humanitärt bistånd till Ukraina genom internationella Röda Korset (ICRC) och 500 000 euro genom FN:s flyktingorganisation (UNHCR).

Finland stöder OSSE:s åtgärder för att stabilisera läget i Ukraina. Styrkan på den insats som nu övervakar eldupphöret bör höjas till den maximala styrkan på 500 observatörer. Till insatsens uppgifter hör även att övervaka buffertzonen och gränsen mot Ryssland i östra Ukraina. Finland ökar sin finansiering och antalet observatörer till insatsen.

Framsteg i gasförhandlingarna mellan EU, Ukraina och Ryssland är ett viktigt led i lösningen av situationen. Koncentrationen av ryska väpnade styrkor till Krim och påtryckningarna mot Krims tatarer är oroväckande. EU:s sanktioner för att påverka Rysslands agerande är fortfarande motiverade.

Utskottet behandlade också Finlands deltagande i militär krishantering. EU håller på att förbereda en fortsättning av EUFOR RCA-insatsen i Centralafrikanska republiken med högst sex månader. Insatsens nuvarande mandat går ut i december. Genom förlängningen stöder man överförandet av uppgifterna till FN:s fredsbevarande insats. Finland förbereder sig samtidigt att fortsätta sitt deltagande i insatsen med högst 30 soldater. Utskottet diskuterade också möjligheten att fortsätta Finlands deltagande i FN:s fredsbevarande insats UNIFIL i Libanon efter maj 2015. Frågan tas upp i utskottet senare i höst.

Utskottet tog del av en översikt över genomförandet av Oslokonventionen om klustervapen och det internationella läget i anslutning till detta. Det har inte skett sådana förändringar i omständigheterna att det skulle vara möjligt för Finland att ansluta sig till fördraget.

Ytterligare information: Terhi Hakala, avdelningschef, tfn 0295 351 300 (läget i Ukraina), och Kirsti Kauppi, avdelningschef, tfn 0295 351 561, utrikesministeriet, och Helena Partanen, enhetsdirektör, tfn 0295 140 310, försvarsministeriet (krishantering, konventionen om klustervapen)