Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott diskuterade läget i Ukraina

Statsrådets kommunikationsavdelning
Pressmeddelande 326/2014
22.8.2014

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott behandlade fredagen den 22 augusti det aktuella läget i Ukraina i ljuset av republikens presidents besök i Ryssland och Ukraina den 15–16 augusti.

Utskottet diskuterade det internationella samfundets ansträngningar för att få till stånd förhandlingar. Finland har för egen del förbundit sig att främja dessa processer.

De centrala målen när det gäller strävandena att lösa krisen är att etablera politiska förhandlingskontakter, leverera humanitärt bistånd under internationella Röda Korsets (ICRC) övervakning och att avtala om vapenvila. Att öka det ömsesidiga förtroendet och förhindra att krisen eskalerar ytterligare är av central betydelse. Ryssland ska säkerställa att vapen eller beväpnade styrkor inte går över gränsen till östra Ukraina.

Samtidigt bör Ukraina gå vidare med sina reformer. För att stärka det politiska systemets legitimitet är det viktigt att parlamentsval ordnas. Även här bör det internationella samfundet också i fortsättningen stödja Ukraina . Finland är redo att öka sitt humanitära bistånd till Ukraina.

Utskottet diskuterade även Natos toppmöte, som ordnas den 4–5 september i Wales i Storbritannien. Även Natos partnerländer har bjudits in till mötet. Finlands delegation leds av republikens president Sauli Niinistö.

Finland deltar i det ISAF-möte, som ordnas som en del av toppmötet. Krishanteringsinsatsen ISAF, som genomförts i Afghanistan under ledning av Nato, avslutas vid utgången av året. Under mötet i Wales har man för avsikt att diskutera möjligheterna att därefter stödja Afghanistan inom ramen för en Resolute Support-insats med fokus på rådgivning, bistånd och utbildning. Finland bereder sig på att delta i insatsen.

Toppmötet väntas också behandla Natos partnerskapspolitik och utvecklandet av denna efter att ISAF-insatsen har avslutats. Finland har, tillsammans med Sverige, strävat efter att aktivt påverka utformandet av Natos partnerskapspolitik. I samband med toppmötet ordnas möten om partnerskapssamarbetet, i vilka Finland deltar.

Utskottet diskuterade också säkerhetssituationen i Irak, som försvagats oroväckande.

Ytterligare information: Terhi Hakala, avdelningschef, tfn 0295 351 300, utrikesministeriet (Ukraina), Kirsti Kauppi, avdelningschef, tfn 0295 351 561, utrikesministeriet, Otto Saxén, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 140 314, försvarsministeriet (Natos toppmöte)