Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott diskuterade situationen i Ukraina

Statsrådets kommunikationsavdelning
Pressmeddelande 159/2014
16.4.2014

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott diskuterade situationen i Ukraina onsdagen den 16 april 2014.

Situationen i Ukraina är fortfarande oroande. Spänningarna i östra Ukraina har ökat. Regeringens vädjanden om att avsluta den väpnade ockupationen av förvaltningsbyggnaderna har inte hörsammats. I enlighet med sina skyldigheter strävar regeringen efter att återställa ordningen. Offer har rapporterats och det är möjligt att våldet fortsätter att sprida sig. För att lugna situationen och för att lindra spänningarna bör alla, Ryssland medräknat, göra sitt. Förhandlingarna mellan Ukraina, Ryssland, EU och Förenta staterna i Genève den 17 april erbjuder en viktig möjlighet att genom förhandlingar söka en lösning och öppna en dialog mellan Ukraina och Ryssland. Respekt för Ukrainas självständighet, enhetlighet och territoriella integritet är av yttersta vikt.

I diskussionen konstaterades också att det möte för Östersjöstaternas råd som arrangeras i början av juni, till skillnad från tidigare planer, inte hålls som ett toppmöte på stats- eller premiärministernivå. Mötet förbereds i stället på miljöministernivå.  De övriga mötena, såsom Europeiska unionens årliga forum för Östersjöstrategin, ordnas enligt planerna som en del av Östersjöevenemanget i Åbo.

Ytterligare information: Terhi Hakala, avdelningschef, tfn 0295 351 300, utrikesministeriet