Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott diskuterade situationen i Ukraina

Statsrådets kommunikationsavdelning
Pressmeddelande 182/2014
7.5.2014

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott diskuterade situationen i Ukraina onsdagen den 7 maj 2014.

Situationen i Ukraina är fortfarande beklagligt instabil. Finland anser att utvecklingen under de senaste dagarna har varit mycket oroväckande. Demonstrationerna och våldsdåden fortsätter i östra Ukraina och läget i Odessa är mycket spänt. Finland understryker att alla parter bör avhålla sig från retorik och åtgärder som tillspetsar situationen och som leder till fortsatt eskalering av krisen . Även Ryssland bör utöva sitt inflytande över de separatistiska krafter som verkar i de olika delarna av landet för att lugna situationen. Samtidigt framhäver Finland behovet av en politisk dialog och betonar vikten av att det uttalande som förhandlades fram i Genève verkställs skyndsamt.

Oroligheterna har ökat osäkerheten inför presidentvalet, som planeras den 25 maj. Finland anser att det med tanke på stabilisering av läget i Ukraina och för att få till stånd en nationell dialog är mycket viktigt att presidentval och senare parlamentsval ordnas. OSSE:s verksamhet både i fråga om övervakning av läget och valobservation har en central roll i detta. EU stöder förberedelserna för valet i samarbete med OSSE och Europarådet. Finland har genom OSSE sänt tre långvariga valobservatörer till valet och kommer att sända ytterligare 21 kortvariga observatörer.

Utskottet diskuterade även försvarsmaktens deltagande i multinationellt utbildnings- och övningssamarbete.

Ytterligare information: Terhi Hakala, avdelningschef, tfn 0295 351 300, utrikesministeriet, och Esa Pulkkinen, överdirektör, tfn 0295 140 300,försvarsministeriet