Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott diskuterade Ukraina och Finlands deltagande i EU-stridsgruppens beredskapsperiod

Statsrådets kommunikationsavdelning
Pressmeddelande 190/2015
9.4.2015

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott diskuterade situationen i Ukraina vid sitt möte torsdagen den 9 april 2015.

Situationen i östra Ukraina fortsätter att vara spänd. Finland betonar konfliktparternas ansvar för verkställandet av fredsavtalet i Minsk. Brotten mot eldupphöret medför fara i synnerhet för civilbe-folkningen i regionen. Finland understöder stärkandet av OSSE:s övervakningsmission och har erbjudit nya kandidater för missionen.

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott fastställde att Finland förbereder sig på att år 2016 delta i beredskapsperioden för EU:s stridsgrupp, som leds av Storbritannien, med en avdelning på 50 soldater.

Utskottet tog även del av den översikt som Säkerhetskommittén har sammanställt över rapporter om säkerhetsläget i samhället, läget för cyberberedskapen samt om hybridhot och nationella beredskapsåtgärder. Säkerhetskommittén, som inrättades 2013, bistår statsrådet och ministerierna i ärenden som gäller den övergripande säkerheten. 

Ytterligare information: Kirsti Kauppi, avdelningschef, tfn 0295 351 561, utrikesministeriet, Vesa Vasara, biträdande avdelningschef, tfn 0295 351 723, utrikesministeriet (läget i Ukraina); Vesa Virtanen, generalsekreterare, tfn 0295 140 700, Säkerhetskommittén