Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott slog fast att Finland deltar i Natos insats i Irak

Statsrådets kommunikationsavdelning 
Pressmeddelande 368/2018
10.8.2018

Vid sitt möte fredagen den 10 augusti slog republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott fast att Finland deltar med enskilda stabsofficerare och utbildare i Natos utbildningsinsats i Irak. Syftet med insatsen, som Nato beslutade om vid sitt toppmöte i juli, är att stödja säkerhetsmyndigheterna i Irak i synnerhet genom att utveckla deras militära utbildningssystem. Målet är att skapa hållbara strukturer för den nationella säkerheten för att upprätthålla stabiliteten i landet.

Vid mötet fördes också en diskussion om Frankrikes så kallade Europeiska interventionsinitiativ.

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott diskuterade också mötet mellan Förenta staternas och Rysslands presidenter i Helsingfors den 16 juli samt aktuella Rysslandsfrågor.

Ytterligare information: Jukka Salovaara, avdelningschef, tfn 0295 350 636, utrikesministeriet; Janne Kuusela, överdirektör (Natos insats i Irak), tfn 0295 140 300, försvarsministeriet