Republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet diskuterade situationen i Ukraina

Statsrådets kommunikationsavdelning
Pressmeddelande 100/2014
16.3.2014

Republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet diskuterade situationen i Ukraina söndagen den 16 mars 2014.

Situationen i Ukraina är mycket oroväckande. Den folkomröstning som hålls i Krim i dag tillspetsar situationen ytterligare. Folkomröstningen strider mot Ukrainas grundlag och är därför olaglig.

Finland deltar i Europeiska unionens beslutsfattande om de åtgärder som stats- och regeringscheferna drog upp riktlinjer för vid sitt möte den 6 mars 2014.

Finland anser det nödvändigt att man finner en lösning på krisen i överensstämmelse med folkrätten och genom förhandlingar mellan Ukraina och Ryssland, vid behov på ett multilateralt plan. Detta bör ske med respekt för Ukrainas suveränitet och territoriella integritet.

Ytterligare information: Terhi Hakala, avdelningschef, utrikesministeriet, tfn 050 342 5570