Republikens president premierade mödrar med utmärkelsetecken

Republikens president Sauli Niinistö och hans maka Jenni Haukio tillsammans med de premierade mödrarna vid den nationella mordagsfesten i Ständerhuset på mors dag den 8 maj 2022. Foto: Mikko Stig/STT-Lehtikuva

Republikens president Sauli Niinistö och hans maka Jenni Haukio tillsammans med de premierade mödrarna vid den nationella mordagsfesten i Ständerhuset på mors dag den 8 maj 2022. Foto: Mikko Stig/STT-Lehtikuva

Republikens president Sauli Niinistö deltog tillsammans med sin maka Jenni Haukio i den nationella mordagsfesten i Ständerhuset i Helsingfors söndagen den 8 maj. Vid festen överlämnades de utmärkelsetecken som republikens president förlänat åt 30 mödrar som förtjänstfullt fostrat barn.

Medaljer av I klass med guldkors av Finlands Vita Ros orden förlänas åt mödrar som har utfört ett förtjänstfullt arbete som fostrare, som på ett solidariskt sätt har tryggat omsorg om barn och unga även utanför den egna kärnfamiljen och som har burit ett stort ansvar för familjemedlemmar i behov av hjälp.