Republikens president Sauli Niiinistös hälsning till evenemanget ”Vi har en dröm” den 29.7.2015

Den finska demokratin, rättsordningen och sammanhållningen utgör grundförutsättningar för ett gott liv. Vi värderar dem högt och de utgör spelreglerna för hur vi lever tillsammans. Vi värderar också det finska levnadssättet högt och jag vill påminna om att det i vårt levnadssätt alltid har funnits utrymme för olikheter och andra seder. Spektret av seder och kultur är med hjälp av de gemensamma spelreglerna öppet och rikt, det är inte begränsande utan generöst.

Samhällets sammanhållning betyder inte att alla ska vara lika, utan att vi förstår och respekterar varandra. Om man själv gör det, har man rätt att förvänta sig samma bemötande tillbaka.

Tyvärr har vi sett mycket annat inträffa, också i Finland. Jag vill upprepa det jag sagt någon gång tidigare: Om man i en demokrati driver sin sak med våld – vare sig det är med ord eller handlingar – är det våld emot alla.

Jag hoppas att evenemanget ”Vi har en dröm” kan bidra till att leda diskussionen om invandring i rätt riktning. Vi behöver en sansad och saklig diskussion om de svårigheter som både invandrare och mottagare möter.

I Finland har vi alltid kunnat dra åt samma håll och jag tror att vi fortfarande har den färdigheten i behåll.

Sauli Niinistö
Republikens president