Republikens president Sauli Niinistö första gången värd för självständighetsdagens mottagning

Copyright © Republikens presidents kansliCopyright © Republikens presidents kansli

Republikens president Sauli Niinistö med maka var för första gången värdar för självständighetsdagens festmottagning torsdagen den 6 december 2012 på Presidentens slott.

Temat för mottagningen var "Finländska gärningar och finländskt arbete". I enlighet med temat hade man vid inbjudan av gästerna uppmärksammat personer som genom sina gärningar och sitt arbete har främjat Finlands och finländarnas välfärd. Spektret för dessa gärningar var brett, och bland de inbjudna fanns också bland annat arbetstagare från mer än 50 olika yrkesgrupper samt företrädare för företagare, såväl småföretagare som stora sysselsättare, startup-företag och tillväxtföretag samt lantbruksföretagare. Alla dessa har arbetat oförtrutet för Finlands bästa.

Krigsveteranerna och lottorna, som i år inbjudits i större utsträckning än tidigare, representerade de stora finländska gärningarna.

Dessutom hade man i valet av företrädare för kulturlivet och idrottare betonat personer som i enlighet med temat meriterat sig genom gärningar och arbete.

Till mottagningen hade i likhet med tidigare år inbjudits medlemmarna av statsrådet, riksdagsledamöterna, de finländska ledamöterna av Europaparlamentet, företrädare för de högsta statstjänstemännen samt den i Finland ackrediterade diplomatkåren. Bland de inbjudna gästerna fanns dessutom finländare som utmärkt sig på olika sätt och personer som presidentparet träffat under året. Inalles cirka 1800 gäster var inbjudna.

För bakgrundsmusiken när gästerna togs emot och för dansmusiken senare på kvällen i Rikssalen svarade Gardets musikkår under ledning av försvarsmaktens överkapellmästare, musiköverstelöjtnant Elias Seppälä, chefen för Gardets musikkår, musikmajor Raine Ampuja samt musikkapten Ville Paakkunainen. Lättare dansmusik spelades av Gardets musikkårs ensemble Combo med Marika Tuhkala som solist.

I Gula salongen på Slottets tredje våning spelade orkestern Saaga Ensemble modern folkmusik i enlighet med årets tema.

Bilder

 Självständighetsdagens mottagning den 6.12.2012. Copyright © Republikens presidents kansli  Självständighetsdagens mottagning den 6.12.2012. Copyright © Republikens presidents kansli Självständighetsdagens mottagning den 6.12.2012. Copyright © Republikens presidents kansli
 Självständighetsdagens mottagning den 6.12.2012. Copyright © Republikens presidents kansli Självständighetsdagens mottagning den 6.12.2012. Copyright © Republikens presidents kansli Självständighetsdagens mottagning den 6.12.2012. Copyright © Republikens presidents kansli
 Självständighetsdagens mottagning den 6.12.2012. Copyright © Republikens presidents kansli Självständighetsdagens mottagning den 6.12.2012. Copyright © Republikens presidents kansli Självständighetsdagens mottagning den 6.12.2012. Copyright © Republikens presidents kansli
 Självständighetsdagens mottagning den 6.12.2012. Copyright © Republikens presidents kansli Självständighetsdagens mottagning den 6.12.2012. Copyright © Republikens presidents kansli Självständighetsdagens mottagning den 6.12.2012. Copyright © Republikens presidents kansli
 Självständighetsdagens mottagning den 6.12.2012. Copyright © Republikens presidents kansli Självständighetsdagens mottagning den 6.12.2012. Copyright © Republikens presidents kansli Självständighetsdagens mottagning den 6.12.2012. Copyright © Republikens presidents kansli
 Självständighetsdagens mottagning den 6.12.2012. Copyright © Republikens presidents kansli Självständighetsdagens mottagning den 6.12.2012. Copyright © Republikens presidents kansli Självständighetsdagens mottagning den 6.12.2012. Copyright © Republikens presidents kansli
 Självständighetsdagens mottagning den 6.12.2012. Copyright © Republikens presidents kansli Självständighetsdagens mottagning den 6.12.2012. Copyright © Republikens presidents kansli Självständighetsdagens mottagning den 6.12.2012. Copyright © Republikens presidents kansli
 Självständighetsdagens mottagning den 6.12.2012. Copyright © Republikens presidents kansli Självständighetsdagens mottagning den 6.12.2012. Copyright © Republikens presidents kansli Självständighetsdagens mottagning den 6.12.2012. Copyright © Republikens presidents kansli
 Självständighetsdagens mottagning den 6.12.2012. Copyright © Republikens presidents kansli