Republikens president Sauli Niinistö tillträdde presidentämbetet

Copyright © Republikens presidents kansliCopyright © Republikens presidents kansli

Republiken Finlands 12:e president Sauli Väinämö Niinistö tillträdde presidentämbetet torsdagen den 1 mars 2012. Republikens president Niinistö avgav i enlighet med 56 § i grundlagen en högtidlig försäkran vid riksdagens plenum, där han försäkrade att han i utövningen av presidentämbetet redligt och troget ska följa republikens konstitution och lagar samt efter all sin förmåga främja det finska folkets välfärd.

I sitt tal vid tillträdandet av presidentämbetet betonade president Niinistö den sociala sammanhållningen och stabiliteten i samhället. Han hoppades att Finland ska ha mod att växa. "Vi behöver mod att skapa ekonomisk tillväxt. Jag vill på ett konsekvent sätt bidra till att främja det finska kunnandets och arbetets framgång i världen. Jag vill också uppmuntra den nya företagaranda som växer fram. Tillväxten måste ske på människans och naturens villkor."

Det behövs också mod att växa som individer och som nation. "Vi behöver mod att skapa en större rättskänsla. Jag vill vara med och bygga upp ett finländskt samhälle som präglas av sammanhållning, där varje människa är viktig och har sin värdefulla plats."

Inom utrikespolitiken betonade president Niinistö samarbetet mellan statsorganen samt kontinuitet, stabilitet och vikten att se mot framtiden. "Rättvisa, en mer hållbar utveckling samt främjandet av rättsstatsprincipen, demokratin och de mänskliga rättigheterna är viktiga värden för oss."

Diplomaterna och statsledningen framförde sina lyckönskningar

Efter riksdagens plenum inspekterade republikens president Niinistö hederskompaniet framför Riksdagshuset.

Efter detta förflyttade sig republikens president och president Tarja Halonen tillsammans till Presidentens slott, där presidenterna med makar hälsade på allmänheten från Slottets balkong.

På slottet framförde diplomatkåren och representanterna för statsrådet och de högsta statsorganen samt de högsta tjänstemännen sina hälsningar först till president Tarja Halonen och därefter till republikens president Sauli Niinistö.

Gratulationsboken för republikens president är framlagd för allmänheten torsdagen den 1 mars kl. 10-16 i högvaktens entréhall, adress Mariegatan 1, samt fredagen den 2 mars kl. 10-16 på Presidentens slott, i Mariegatans entréhall, adress Mariegatan 2.

Republikens president Sauli Niinistös webbsidor öppnas på denna adress den 1 mars 2012. På sidorna publiceras aktuell information om republikens presidents verksamhet, presidentens tal, information om presidentens resor och besök samt bildmaterial.

Webbsidorna för Republiken Finlands 11:e president Tarja Kaarina Halonen finns arkiverade på addressen www.presidentti.fi/halonen.

Bilder

Republiken Finlands 12:e president Sauli Väinämö Niinistö tillträdde presidentämbetet torsdagen den 1 mars 2012. Copyright © Republikens presidents kansli Republiken Finlands 12:e president Sauli Väinämö Niinistö tillträdde presidentämbetet torsdagen den 1 mars 2012. Copyright © Republikens presidents kansli Republiken Finlands 12:e president Sauli Väinämö Niinistö tillträdde presidentämbetet torsdagen den 1 mars 2012. Copyright © Republikens presidents kansli
Republiken Finlands 12:e president Sauli Väinämö Niinistö tillträdde presidentämbetet torsdagen den 1 mars 2012. Copyright © Republikens presidents kansli Republiken Finlands 12:e president Sauli Väinämö Niinistö tillträdde presidentämbetet torsdagen den 1 mars 2012. Copyright © Republikens presidents kansli Republiken Finlands 12:e president Sauli Väinämö Niinistö tillträdde presidentämbetet torsdagen den 1 mars 2012. Copyright © Republikens presidents kansli
Republiken Finlands 12:e president Sauli Väinämö Niinistö tillträdde presidentämbetet torsdagen den 1 mars 2012. Copyright © Republikens presidents kansli Republiken Finlands 12:e president Sauli Väinämö Niinistö tillträdde presidentämbetet torsdagen den 1 mars 2012. Copyright © Republikens presidents kansli Republiken Finlands 12:e president Sauli Väinämö Niinistö tillträdde presidentämbetet torsdagen den 1 mars 2012. Copyright © Republikens presidents kansli
Republiken Finlands 12:e president Sauli Väinämö Niinistö tillträdde presidentämbetet torsdagen den 1 mars 2012. Copyright © Republikens presidents kansli Republiken Finlands 12:e president Sauli Väinämö Niinistö tillträdde presidentämbetet torsdagen den 1 mars 2012. Copyright © Republikens presidents kansli Republiken Finlands 12:e president Sauli Väinämö Niinistö tillträdde presidentämbetet torsdagen den 1 mars 2012. Copyright © Republikens presidents kansli
Republiken Finlands 12:e president Sauli Väinämö Niinistö tillträdde presidentämbetet torsdagen den 1 mars 2012. Copyright © Republikens presidents kansli Republiken Finlands 12:e president Sauli Väinämö Niinistö tillträdde presidentämbetet torsdagen den 1 mars 2012. Copyright © Republikens presidents kansli Republiken Finlands 12:e president Sauli Väinämö Niinistö tillträdde presidentämbetet torsdagen den 1 mars 2012. Copyright © Republikens presidents kansli
Republiken Finlands 12:e president Sauli Väinämö Niinistö tillträdde presidentämbetet torsdagen den 1 mars 2012. Copyright © Republikens presidents kansli Republiken Finlands 12:e president Sauli Väinämö Niinistö tillträdde presidentämbetet torsdagen den 1 mars 2012. Copyright © Republikens presidents kansli Republiken Finlands 12:e president Sauli Väinämö Niinistö tillträdde presidentämbetet torsdagen den 1 mars 2012. Copyright © Republikens presidents kansli
Republiken Finlands 12:e president Sauli Väinämö Niinistö tillträdde presidentämbetet torsdagen den 1 mars 2012. Copyright © Republikens presidents kansli Republiken Finlands 12:e president Sauli Väinämö Niinistö tillträdde presidentämbetet torsdagen den 1 mars 2012. Copyright © Republikens presidents kansli