Republikens president Sauli Niinistös anförande vid 25-årsjubileet av Pekingdeklarationen om kvinnors rättigheter den 1 oktober 2020

Republikens president Sauli Niinistö håller ett virtuellt anförande vid 25-årsjubileet av FN:s Pekingdeklaration om kvinnors rättigheter den 1 oktober 2020. Foto: Riikka Hietajärvi/Republikens presidents kansli

Republikens president Sauli Niinistö håller ett virtuellt anförande vid 25-årsjubileet av FN:s Pekingdeklaration om kvinnors rättigheter den 1 oktober 2020. Foto: Riikka Hietajärvi/Republikens presidents kansli

Herr generalsekreterare, Herr ordförande!

Tack för att ni sammankallade detta möte på hög nivå vid en så avgörande tidpunkt.

Vi firar 25-årsjubileet av Pekingdeklarationen och handlingsplanen, det mest progressiva dokumentet någonsin om kvinnors och flickors rättigheter. I år är det också 20 år sedan FN:s säkerhetsråd antog resolutionen om kvinnor, fred och säkerhet, och 10 år sedan UN Women grundades.

Dessa framsteg, liksom de mål som vi har satt upp för jämställdhet i mål 5 i Agenda 2030 för hållbar utveckling, är allmänt erkända. Och framsteg har gjorts på flera områden som prioriterades i Peking – till exempel när det gäller tillgång till utbildning, kvinnors hälsa och välbefinnande och kvinnors politiska representation och deltagande.

Arbetet är dock inte på något sätt slutfört. Jag är djupt oroad över de pågående försöken att ifrågasätta kvinnors och flickors rättigheter, inklusive sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

I dag står vi vid ett vägskäl. Vi måste komma på nya sätt att säkerställa att jämställdheten går framåt, inte bakåt.

Finland fortsätter att aktivt arbeta med det nationella genomförandet av handlingsplanen från Peking. Finland är en ledande nation, inte bara när det gäller jämställdhet, utan också inom utbildning och digitalisering.

I den globala UN Women-kampanjen Generation Equality kommer vi att kombinera dessa styrkor. Som ett av de ledande länderna i FN:s samarbetsinitiativ inom ansvarsområdet för teknik och innovationer, vår vision är att överbrygga den digitala klyftan mellan könen. Vi måste utnyttja teknik och innovationer för att förbättra livet för kvinnor och flickor såväl under normala omständigheter som i krissituationer.

För att vi ska kunna skapa en mer hållbar framtid måste världen bli mer jämställd. Som en långvarig opinionsbildare inom jämställdhetskampanjen HeForShe är jag engagerad i denna uppgift.

Se videon