Republikens president Sauli Niinistös julhälsning till finländska fredsbevarare

Bästa finländska fredsbevarare,

Coronapandemin har påverkat våra liv på många olika sätt under det gångna året, även krishanteringsinsatserna. Bland trupperna har hälsosäkerheten stärkts genom förutseende planering och ansvarsfulla åtgärder. Alla fredsbevarare förtjänar ett tack för detta.

Uppgifterna inom krishantering är mångsidiga och verksamhetsmiljöerna utmanande. Uppgiften att främja fred och stabilitet samt stödja demokratin och de mänskliga rättigheterna i mållandet kräver bred kompetens av fredsbevararna. I detta arbete kan den finländska utbildade och yrkeskunniga personalen visa sin styrka.

De lokala förhållandena är ofta bistra. På grund av oroligheter och aktiva extrema rörelser framhävs vikten av att vinnlägga sig om den egna truppens och lokalbefolkningens säkerhet. I sådana förhållanden förutsätts kontinuerlig beredskap att handla på det sätt som situationen kräver.

Världen utgör ett tätt sammanhängande nätverk och även konflikter som känns avlägsna har ofta vittgående verkningar. Som fredsbevarare stärker ni säkerheten i krisområdena samtidigt som ni främjar stabiliteten på global nivå.

De flesta av er firar jul långt hemifrån och utan era nära och kära. Jag vill tacka er för er tjänstgöring och för ert värdefulla arbete till förmån för den internationella freden och Finland.

Fridfull jul och allt gott inför 2021.

Sauli Niinistö
Republikens president