Republikens president Sauli Niinistös julhälsning till finländska fredsbevarare

För närvarande tjänstgör finländska fredsbevarare i nio operationer för militär krishantering eller militär observation. De pågående uppdragen är en viktig del av det ansvar som vi tar för internationell fred. Fred kan inte framtvingas, fred måste byggas. Vi måste vara beredda att bidra till fred genom små gärningar i vardagen. Det är kanske därför som många i Europa har varit vana att ta freden för given.

Fred kräver arbete varenda dag. Detta gäller även om möjligheterna är små och arbetet kräver stora ansträngningar. Ni måste hålla huvudet kallt också när det är varmt och hett. Er insats främjar Finlands internationella relationer och visar att Finland vill bidra till att lösa internationella problem.

I krissituationer är den finländska militären känd för sin pålitlighet och samarbetsförmåga. Ni får tack och beröm också från andra parter som deltar i fredsbevarande operationer. Ni har goda färdigheter för era insatser. Den högkvalitativa militär utbildningen har gett er en grund för att klara er i krissituationer och lärt er att förstå andra kulturer och språk.

Detta arv värnar ni nu om på olika kontinenter och i olika operationer. Ni är redo att rycka in och skydda andra även i utmanande förhållanden långt hemifrån och i en helt främmande miljö. Lokalbefolkningen iakttar varje dag det exempel ni föregår med. Tack vare er närvaro vågar till exempel barn gå till skolan. Detta om något inger hopp och tro på framtiden.

Jag vill tacka er för era förtjänster inom krishantering och för ert värdefulla arbete för stabilitet i världen. Jag önskar er och era närstående en fridfull jul och allt gott för 2023.

Sauli Niinistö
Republikens president