Republikens president Sauli Niinistös julhälsning till finländska fredsbevarare

Vår tid präglas av osäkerhet och konflikter runt om i världen. Kriget i Ukraina och oroligheterna i Mellanöstern, Afrika och på Balkan har på många sätt blivit en del av vår vardag. I dessa tider måste vi arbeta allt mer ihärdigt för fred och säkerhet. Det är vår plikt som ansvarstagande nation att delta i gemensamma insatser för att säkerställa freden i världen. Ni fredsbevarare som tjänstgör i insatserna står i främsta ledet i detta arbete.

Finland har en lång och ärorik tradition av krishantering och medling. Det viktiga arbete som ni utför är en del av detta arv och för det vidare. För närvarande tjänstgör cirka 450 finländska fredsbevarare i tio olika operationer.

Era insatser i krisområden bidrar till stabilitet och säkerhet. Genom att delta i operationerna förbättrar vi också finländarnas säkerhet, och samtidigt tjänar ert ökade kunnande vår nationella försvarsförmåga. Er tjänstgöring i utmanande förhållanden, långt hemifrån, för att hjälpa andra, ger en beskrivande bild av den finländska soldaten. Er kompetens, er förmåga att arbeta tillsammans och er integritet, som härrör från rättvisa, erkänns av lokalbefolkningen, de som ni utbildar och partners.

Förhållandena i operationerna har delvis blivit mer utmanande än förr. I ert arbete finns det faror och risker som vi inte möter i Finland. Ta hand om dem som tjänstgör vid er sida och värna om säkerheten i ert arbete.

Jag tackar er för era förtjänstfulla insatser och för ert arbete för freden och för Finlands väl. Jag önskar er och era närstående en fridfull jul och framgång för 2024.

Sauli Niinistö
Republikens president