Republikens president Sauli Niinistös julhälsning till finländska fredsbevarare

Bästa finländska fredsbevarare!

I Finland lugnar vi ner oss inför julfirandet, men i många länder är situationen en annan. Vi får dagligen läsa nyheter om konflikter och oroligheter.

Vi behöver internationellt samarbete, dialog och handlingar för att skapa fred och stabilitet. De komplexa och långvariga kriserna kräver samarbete mellan organisationer och sammanslutningar i olika regioner. Militärernas centrala uppgift är att skapa trygga förhållanden i krisområden med tanke på civil krishantering, humanitärt bistånd och utvecklingssamarbete. Ert uppdrag som fredsbevarare visar att ni bär ansvar för den internationella säkerheten. Ni skapar stabilitet i instabila förhållanden.

De finländska fredsbevararna har med rätta fått mycket beröm. Ett konsekvent, människonära och samarbetsinriktat arbetssätt skapar förtroende och uppskattning. Den höga motivationen och kompetensen hos anställda vid försvarsmakten, reservister och civilpersonal är hörnstenar i vår fredsbevarande verksamhet.

De flesta av er firar jul under utmanande förhållanden långt hemifrån. Jag tackar er alla för er tjänstgöring i krishanteringsinsatser och för ert arbete för fred och Finland. Jag önskar er och era närstående en fridfull jultid och ett gott nytt år.

Sauli Niinistö
Republikens president