Republikens president Sauli Niinistös uttalande till media i samband med statsbesöket i Finland av Folkrepubliken Kinas president den 5 april 2017

President Xi Jinping, jag vill tacka er för goda, öppna och rättframma diskussioner. Vi har på ett mångsidigt sätt dryftat dels de bilaterala relationerna mellan våra länder, dels internationella frågor. Ryssland, Förenta staterna, EU, läget på Koreahalvön – det finns gott om samtalsämnen och vi kommer att fortsätta diskussionerna senare i dag.

Vi har utmärkt goda och djupa relationer mellan våra länder. De omfattar alla samhällssektorer. Detta framgår tydligt av den samarbetsdeklaration som vi undertecknade i dag och som är ett betydelsefullt steg i våra bilaterala relationer. Nu intensifieras våra relationer ytterligare.

I deklarationen uttrycker vi vårt stöd till FN, dess stadgar och verksamhetsprinciper. Vi arbetar tillsammans för att lösa globala problem. Som permanent medlem i FN:s säkerhetsråd har Kina en central roll då det gäller att trygga den världsomfattande stabiliteten. Vi samarbetar redan nu i miljöfrågor – särskilt i kampen mot klimatförändringen, där Kina har gett prov på exemplariskt ledarskap.

Vi kommer även framöver att ha ett utbyte av besök på hög nivå och likaså kommer den politiska dialogen mellan våra länder att fortsätta. Vi kom också överens om att främja investeringarna mellan våra länder. Vi satsar på att öka samarbetet bland annat inom utbildning, innovationer och kultur. Det samma gäller även sektorerna för energi, urbanisering, skogssamarbete, trafik och transporter samt IKT. Som ni märker så sträcker sig våra relationer verkligen till alla sektorer i samhället.

Vi samarbetar sedan länge i frågor som gäller samhället. I deklarationen betonar vi vikten av att främja rättsstatsprincipen och de mänskliga rättigheterna. Dessutom ökar vi det praktiska samarbetet inom den juridiska sektorn.

Och Finland håller självfallet fast vid sin långvariga Ett Kina-politik.

Vi vittnade nyss undertecknandet av viktiga samarbetsdokument mellan våra länder om ett tätare ekonomiskt samarbete, om ett fortsatt rättsligt samarbete och om ett samarbete för att skydda pandor.

Dessutom har våra länder under dagen undertecknat ett antal andra samarbetsdokument, vilka möjliggör ett tätare kompanjonskap inom sektorerna för undervisning, handel och investeringar. Samarbetet våra länder emellan utökas ytterligare inom turismbranschen där år 2019 är ett temaår för vintersport.

Vi har också diskuterat det kinesiska initiativet om en ny Sidenväg. Vi välkomnar initiativet, eftersom det intensifierar relationerna mellan Asien och Europa. Även finländska företag har något att ge projektet. Vi kommer också att fortsätta det arktiska samarbetet med Kina. I detta sammanhang återkommer jag till det jag tidigare sagt om att man i all ekonomisk verksamhet i det arktiska området helgjutet måste ta hänsyn till att bevara och skydda miljön och till att använda naturresurserna på ett effektivt sätt.

Då vi talar om relationerna mellan EU och Kina lade jag märke till Kinas starka stöd åt den europeiska integrationen. Det ligger också i våra internationella partners intressen att EU är starkt och funktionsdugligt. Genom att samarbeta kan EU och Kina uppnå betydande resultat i globala frågor, såsom i verksamheten mot protektionism eller i klimatfrågor. Vi är båda övertygade om att fri internationell handel är borgen för framgång och välfärd i samhällen runtom i världen.