Republikens president, statsministern och ministrarna med ansvar för säkerhetsfrågor diskuterade situationen i Ryssland

Republikens president Sauli Niinistö sammankallade ett möte om situationen i Ryssland på lördag kväll den 24 juni 2023 med statsminister Petteri Orpo och de ministrar i regeringen som svarar för säkerhetsfrågor, finansminister Riikka Purra, utrikesminister Elina Valtonen, försvarsminister Antti Häkkänen, utrikeshandels- och utvecklingsminister Ville Tavio och inrikesminister Mari Rantanen, som deltagare. Företrädare för de myndigheter som ansvarar för säkerheten var också närvarande.

Efter en briefing av läget och den diskussion som följde konstaterades det att situationen i Ryssland efter händelseförloppet under det senaste dygnet fortfarande är oklar. Detta är en intern rysk angelägenhet och utvecklingen av den följs mycket noggrant både i Finland och tillsammans med allierade och partnerländer.

Finlands eget säkerhetsläge är stabilt. De myndigheter som svarar för säkerheten i Finland är à jour. Republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott kommer att behandla situationen i Ryssland.