Republikens president till alumnerna vid Aalto-universitetets handelshögskola: Dagens skulder är morgondagens skatter

Bild: Aalto-universitetet / Julia Weckman

Bild: Aalto-universitetet / Julia Weckman

Republikens president Sauli Niinistö deltog i jubileumsseminariet vid Aalto-universitetets alumnidagar den 22 augusti 2014. I sitt tal gick president Niinistö igenom garantierna för den finländska konkurrenskraften och varnade för att skjuta upp nödvändiga beslut på följande regeringar eller generationer.

Förutsägbarhet är oerhört viktigt

Presidenten inledde sitt tal med att betona vikten av investeringar.  Det är i sista hand investeringar som garanterar att vi får till stånd resultat i Finland, och därigenom finländskt arbete och välstånd. Det behövs en lämplig omvärld för att locka investeringar. ”Det centrala är förstås att vi är medlemmar i Europeiska unionen. Men det är nästan lika viktigt att vi är medlemmar i Ekonomiska och monetära unionen, att vi är ett euroland.”

Även grannländerna är viktiga: ”På grund av den senaste tidens händelser väcker Ryssland frågor hos investerarna. Därför är det mycket viktigt för oss att upprätthålla lika normala, regelbundna och resultatinriktade bilaterala relationer med Ryssland som hittills.” I fråga om EU:s utrikespolitik nöjde sig presidenten med att konstatera att ”EU:s utrikespolitik nog ger tillräckligt med utrymme för förnuftig verksamhet”.

Enligt presidenten har vi också nytta av att Finland är ett av de nordiska länderna och av den förutsägbarhet som det nordiska välfärdssamhället präglas av: ”Välfärdssamhällets viktigaste drag är kanske ändå inte social välfärd utan inrikespolitisk stabilitet, dvs. förtroende för att samhället eller staten i det stora hela fungerar på ett visst sätt i framtiden. Det är en oerhört viktig kunskap.

Låt oss tillsammans gräfta detta land konkurrensdugligt

I fråga om den offentliga ekonomin sade presidenten sig ha märkt att det särskilt på andra håll i Europa, men också i Finland, råder en mentalitet där allt som borde göras alltid kan göras senare. Presidenten påpekade att ”dagens skulder är morgondagens skatter.” I stället för att vänta uppmanade presidenten att fatta beslut, och hänvisade till Johannes ”Jussi” Koskela i Väinö Linnas bok Högt bland Saarijärvis moar: ”Tänk om Jussi hade gått ut på bygatan och sagt ”Nu har jag fattat ett gott beslut: kärret gräftas ut, och pojken min gör det”. På statlig nivå karaktäriseras dessa fenomen lätt av orden ’nästa regering’.”

Presidenten uppmanade också att följa Jussis exempel och uppmanade att med gemensamma krafter gräfta detta land konkurrensdugligt. ”Det var så pojken sedan fick sitt bröd, om än utdrygat med bark. Sådant risktagande, risktagande med tanke på den politiska aktören, hoppas man naturligtvis att få se även i dag.”

Bild: Aalto-universitetet / Julia Weckman

Bild: Aalto-universitetet / Julia Weckman