Republikens president utnämnde ny regering

Statsminister Stubbs regering på besök på Talludden. Foto: Republikens presidents kansli.

Statsminister Stubbs regering på besök på Talludden. Foto: Republikens presidents kansli.

Republikens president Sauli Niinistö utnämnde tisdagen den 24 juni 2014 en ny regering. Regeringen som leds av statsminister Alexander Stubb är Finlands 73:e regering. Vid presidentföredragningen befriade republikens president ministrarna i Jyrki Katainens regering från medlemskap i statsrådet och utnämnde de nya ministrarna. Efter utnämnandet och det konstituerande sammanträdet avlade både den avgående och den nya regeringen besök på Talludden.

President Niinistö tackade den avgående statsministern Jyrki Katainen för samarbetet och konstaterade att regeringsperioden har präglats av ekonomin och den globala ekonomiska krisen. ”Dess konsekvenser kunde varken Finland eller Europa undvika. Målet var alldeles riktigt att balansera den egna ekonomin och få till stånd ny tillväxt. Även följande regeringar är tvungna att ställa upp samma mål.”

Avgående statsminister Katainen hälsar på president Niinistö. Foto: Republikens presidents kansli.

Avgående statsminister Katainen hälsar på president Niinistö. Foto: Republikens presidents kansli.

Enligt president Niinistö har berättelsen, scenen och kulisserna ständigt skiftat i EU-politiken. ”Också Finlands roll har förändrats. Mönstereleven har ifrågasatt mönstret men trots detta hållit sig till schemat.”

”Samarbetet mellan regeringen och presidenten har löpt också med hänsyn till de nyaste paragraferna i grundlagen. Kanske vi ändå har varit tvungna att dela den erfarenheten att det åtminstone inte finns skäl att stifta fler paragrafer som går mot samma håll. Under våren fick vi erfara hur betydelsen av samarbete framhävs särskilt i krissituationer när samma tema behandlas både inom ramen för EU och i andra forum”, sade president Niinistö.

Visa oss vad ni går för!

President Niinistö uppmanade den nya statsministern och regeringen att genast skrida till verket. ”De strukturreformer som man så ofta talat och ”beslutat” om måste äntligen avgöras och förverkligas. Ni har alltså en krävande tidsperiod framför er”.

Nya statsminister Alexander Stubb hälsar på presidenten. Foto: Republikens presidents kansli.

Nya statsministern Alexander Stubb hälsar på presidenten. Foto: Republikens presidents kansli.

Presidenten påpekade att en krävande tidsperiod också innebär en möjlighet för oss alla att visa att detta folk fortfarande kan övervinna svårigheter. Och det är också en möjlighet för regeringen. ”Det talades om ett miniregeringsprogram. Även regeringsperioden kommer att vara av minilängd. Detta behöver inte alls betyda att vi inte skulle få en maxiregering. Visa oss vad ni går för!”, uppmanade presidenten.

I sitt tal behandlade president Niinistö även krisen i Ukraina och Finlands säkerhetspolitik. ”Att söka lösningar och stödja lösningar är den viktigaste uppgiften för tillfället. Samtidigt måste man bedöma vad allt detta innebär och samtidigt inte innebär just för Finland.  En slutsats är klar. Vi måste sörja för vår egen försvarsförmåga.  Detta kräver satsningar, kanske större än vi hittills har talat om.”

Den andra slutsatsen är lika uppenbar. Ett utvecklande av det internationella säkerhetspolitiska samarbetet och försvarssamarbetet är nu viktigt och är vår gemensamma uppgift. Vid Gullrandadiskussionerna föreslogs en bedömning av de olika sektorerna av vårt internationella säkerhetssamarbete. Till denna fråga kan vi återkomma i möten mellan republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet.”

”Ett bestående förtroende”

Avslutningsvis påminde president Niinistö om vikten av förtroende och mod. ”Av beslutsfattarna förväntas att medborgarnas levnadsförutsättningar tryggas. För detta måste man få ett bestående förtroende. Beslutsfattarna förväntas också ge utrymme och frihet för kreativitet, och ha förståelse såväl för framgångar som misslyckanden. Vi måste uppmuntra även till det att saker görs på ett annat sätt”, sade president Niinistö.

Regeringens nya ministrar Laura Räty, Lenita Toivakka och Petteri Orpo står i tur att skaka hand. Foto: Republikens presidents kansli.

Regeringens nya ministrar Laura Räty, Lenita Toivakka och Petteri Orpo står i tur att skaka hand. Foto: Republikens presidents kansli.