Republikens presidents hälsning till de utlandsfinländska organisationerna på självständighetsdagen 6.12.2012

Copyright © Republikens presidents kansli

I dag firar vi Finlands 95:e självständighetsdag med stolthet över vårt stabila och välmående fosterland.

Vårt lands framgång är kopplat till utvecklingen i våra närområden och också längre bort. Som medlem av det internationella samfundet är Finland med och främjar säkerheten och välfärden i världen. Vårt samarbete med de övriga nordiska länderna har under de senaste åren stärkts ytterligare.

I föränderliga internationella förhållanden är det vår uppgift att säkerställa att Finland är ett stabilt och välmående land även i framtiden. Det innebär att vi måste kunna förnya oss i takt med en värld som ständigt förändras, samtidigt som vi håller fast vid våra egna starka sidor och traditionella värderingar.

Flera generationer har byggt vårt trygga och välmående samhälle med hårt arbete. För att vi ska vara framgångsrika i framtiden krävs det att vi ser till att det finländska arbetet värderas högt och är konkurrenskraftigt internationellt sett. För att nå detta mål måste vi tillsammans arbeta hårt, finna nya sätt att öka exporten av finländskt arbete och göra vårt land till ett lockande investeringsmål.

Allt oftare flyttar finländarna i något skede av sitt liv utomlands för att studera, arbeta eller tillbringa sina pensionsdagar. Särskilt för den yngre generationen är internationell rörlighet och öppenhet för allt nytt en del av vardagen. I många fall flyttar familjemedlemmarna med, eller så bildas familjen utomlands. I utlandsfinländska familjer internationaliseras man på ett naturligt sätt.

En del av utlandsfinländarna återvänder i sinom tid till Finland, andra stannar i sitt nya hemland för gott. Trots det förblir det finländska en viktig del av den egna identiteten, och kontakterna till Finland är ofta starka. Ni utlandsfinländare är i ert dagliga liv viktiga sändebud för Finland och den finländska kulturen.

Ärade finländare ute i världen, min varma hälsning till er och era närmaste då vi i dag firar vårt lands självständighetsdag.

Sauli Niinistö
Republikens president