Republikens presidents hälsning till de utlandsfinländska organisationerna på självständighetsdagen 6.12.2013

Finlands självständighetsdag firas åter i finländska hem och samfund runt om i världen.

Under den stora emigrationsvågen 1860–1930 reste människor i stora skaror ut i världen från Finland, särskilt till Nordamerika. Även om de lämnade Finland bakom sig glömde de inte dem som stannade hemma. Brev, kort och fotografier där man berättade om det nya livets glädjeämnen och sorger korsade haven postledes. För den som väntade på nyheter kunde tiden kännas mycket lång.

I dag bor cirka 250 000 finländare utanför Finlands gränser. Antalet stiger till över en miljon när man räknar med avkomlingarna till de finländare som är bosatta utomlands. Viljan och behovet av att upprätthålla kontakterna med Finland, med den egna kulturen och med vänner och släktingar är i dag lika stora som tidigare.

I dagens internetvärld går det dock lättare och snabbare att dela med sig av vardagen än under brevens tidevarv. Det är lätt att hålla kontakten med andra världsdelar och tidszoner. Avstånden har blivit kortare. Jag hoppas att detta stärker känslan av samhörighet med fosterlandet för de finländare som bor utomlands. Jag skulle tro att möjligheten att följa och delta i den aktuella debatten i Finland och att ta del av den finländska kulturen är en viktig del av hur man upplever att vara finländare.

Vår värld har blivit mindre och sederna kanske också mer likartad, men Finland och finländarna skiljer sig från mängden bland andra stater och folk. I dag tänds åter ett ljus på tusentals fönsterbräden på olika håll i världen för Finland och vår självständighet. Jag önskar alla utlandsfinländare en god självständighetsdag och en fridfull jultid.

Sauli Niinistö
Republikens president