Republikens presidents hälsning till utlandsfinländare den 6.12.2015

Den sjätte december har alla vi finländare än en gång privilegiet att med stolthet få fira vårt lands självständighet. Den senaste tidens nyheter från världen har även visat att varken fred, frihet eller ekonomisk stabilitet är någon självklarhet för alla.

Konflikterna i Mellanöstern och Nordafrika och de chockerande terrordåden har påverkat oss alla. Våld och oroligheter har tagit utrymme på ett mycket våldsamt sätt. Migrationen, som har sitt ursprung i oroligheter och nöd, har dragit fram över Europa – vi söker fortfarande hållbara lösningar. Det är dock klart att det är i konfliktländerna som de fundamentala lösningarna finns på hur man ska kunna stävja migrationen och nå en hållbar stabilitet i länderna. Att bygga fred kräver förtroende mellan olika länder och en stor enhällighet. Den senaste tidens händelser har visat att vi i allt högre grad behöver samarbete på hela det internationella fältet. Och att vi i allt högre grad behöver varandra.

Många av oss finländare är bosatta på olika håll i världen. För många är det i något skede av livet vardag att röra sig över hela världen. Allt fler finländare vänjer sig vid en internationell miljö och anpassar sig till de många olika slags verkligheter som öppnar sig ute i världen.

Finländskheten känner dock inga gränser. Finländskheten är en del av vår identitet, och bandet till Finland är ofta starkt. Ni utlandsfinländare är viktiga ambassadörer ute i världen och ni bidrar till att göra finländskheten och vår unika finländska kultur kända. Sammanhållning och samhällelig enhet har varit Finlands starka sidor under vår snart hundraåriga självständighet. Det behövs fortfarande starka aktörer för gemenskapen – både innanför och utanför våra gränser.

Jag vill önska er alla en riktigt god 98:e självständighetsdag och en fridfull jultid.

Sauli Niinistö
Republikens president