Republikens presidents hälsning till utlandsfinländare den 6.12.2016

Vad betyder självständigheten för dig? Det är en allmän fråga som ställs till många finländare på vår självständighetsdag. Och åtminstone den frågan kan man fundera på en stund i lugn och ro.

De senaste årens osäkerhet i världen har visat att fred och stabilitet inte är självklarheter för alla. Var och en av oss finländare har emellertid privilegiet att få fira och hedra vårt lands självständighet. Samtidigt är den 6 december en hedersbetygelse till alla dem som försvarat och beskyddat vår självständighet.

Konflikterna och instabiliteten i världen har ökat allt mer under det senaste året. Vi har skäl att tänka att osäkerheten inte bara är snabbt övergående, utan att vi måste leva med fenomenet ännu en lång tid. Tiden kräver att vi skärper oss när det gäller samarbetet såväl inom EU som i det internationella samfundet. Finland måste tillsammans med andra länder arbeta för att lugna ner situationen. Fullständig säkerhet går inte att uppnå i vår ständigt föränderliga värld, men genom samarbete kan vi i stor utsträckning bidra till att utvecklingen tar en fredligare riktning. I detta arbete är varje initiativ som strävar efter fred viktigt.

Nästa år firar vi Finlands 100-årsjubileum. Temat för jubileumsåret är ”Tillsammans” och det syns både i Finland och utomlands. Jubileet är som namnet säger en fest för alla finländare och finlandsvänner. Och det är bra, för många av oss finländare bor på olika håll i världen. Det är för många lätt att röra sig mellan länderna liksom att anpassa sig till olika miljöer. Finländskheten känner ändå inga gränser – vårt fosterland och vårt folk behöver även i dag sina försvarare och beskyddare, såväl hemma i Finland som utomlands. Den uppgiften är gemensam för oss alla.

I många internationella jämförelser hör Finland till den absoluta världstoppen. Undersökningar har visat att Finland hör till de bästa i världen i fråga om bland annat ärlighet, innovativitet, läskunnighet och skolframgångar samt flickors möjligheter. Vi har också bedömts vara världens mest stabila land. Det är en stark utgångspunkt för jubileumsåret för vår självständighet. Ni utlandsfinländare är viktiga ambassadörer ute i världen för att göra vårt unika fosterland känt. På nära håll kan våra starka sidor ibland te sig som självklarheter, men de förtjänar nog sin plats i rampljuset i våra tal och i våra tankar!

Jag vill önska er alla en trevlig 99:e självständighetsdag och en fridfull juletid.

Sauli Niinistö

Republikens president