Republike?ns presidents hälsning till utlandsfinländare den

Copyright © Republikens presidents kansli

Copyright © Republikens presidents kansli

Den 6 december varje år har vi finländare privilegiet att fira vårt lands självständighet. Då har vi även möjlighet att stanna upp och fundera över vad självständigheten och fosterlandet betyder för oss. Den 6 december är även tillägnad dem som försvarat och värnat om vår självständighet. Den oersättliga förtjänsten av deras arbete syns i allas vår vardag.

Finlands självständighet har genomgått många faser, varav de svåraste redan ligger längre bak i tiden. Självständigheten kan redan ha börjat kännas som en självklarhet. Händelserna i Ukraina under det gångna året har på ett omskakande sätt påmint oss om att det än idag krävs hårt arbete för fred och frihet. Finland måste tillsammans med andra länder arbeta för att lugna ner situationen. Det gäller att skapa förtroende för att kunna uppnå fred.

Många av oss finländare är bosatta på olika håll i världen. Utanför utlandsfinländarnas fönster och dörrar öppnar sig tusentals olika vyer och verkligheter, och tillvaron är ingalunda lika fridfull överallt som hemma i Finland. Vårt enastående fosterland och folk behöver även idag sina försvarare och beskyddare. Detta kan vi alla göra tillsammans. Var och en av oss kan bidra till att öka det goda runt omkring oss.

Jag vill önska er alla en trevlig 97:e självständighetsdag och en fridfull jultid.

    

Sauli Niinistö
Republikens president