Republikens presidents internationaliseringspris till Relex, Peikko, Bayer och Maria 01

Republikens president Sauli Niinistö delade ut internationaliseringspriserna för 2021 fredagen den 19 november. Relex Solutions, som utvecklar programvara för logistikhantering, utnämndes till årets nya företag och som årets tillväxtföretag belönades Peikko, som tillverkar fogsystem för betongkonstruktioner. I år belönades för första gången också en internationell investerare som på ett långsiktigt sätt har skapat betydande ekonomiskt värde för Finlands ekonomi. Investerarpriset gick till läkemedelsbolaget Bayer. Samarbetspriset tilldelades startup-kampuset Maria 01 i Helsingfors.

”Pristagarnas framgång baserar sig på toppkompetens, vilja att växa och ta risker på en föränderlig marknad och på ansvarsfull verksamhet. Det som förenar vinnarna är en egenskap över alla andra – den starka viljan att växa internationellt”, sade president Niinistö i sin videohälsning.

”På 2020-talet baserar sig Finlands välfärd i allt högre grad på förmågan hos små och medelstora företag som förnyar vår ekonomi att växa och skapa nya arbetstillfällen. Finland behöver också nya investeringar, både från inhemska och utländska företag. Betydelsen av investeringar framhävs nu då vår ekonomi behöver hållbar tillväxt efter recessionen.”

Republikens presidents internationaliseringspris beviljas årligen som ett erkännande till finländska, internationellt framgångsrika företag och sammanslutningar. Utöver den internationella framgången betonades i bedömningen verksamhetens etiska aspekter, effekterna för utvecklingen av kompetensen och sysselsättningen i Finland samt utländska investeringar och insatser för att göra Finlands innovationsmiljö känd. De belönta företagen har kunnat fortsätta med sund affärsverksamhet trots coronakrisen.

Representanter för Peikko Group Oy. Foto: Business Finland
Representanter för Maria 01. Foto: Business Finland
Representanter för Bayer. Foto: Business Finland
Representanter för RELEX Oy. Foto: Business Finland