Republikens presidents julhälsning till finländska fredsbevarare

Bästa finländska fredsbevarare!

I år har det gått 60 år sedan de första finländska fredsbevararna begav sig för att försvara den gemensamma freden i Förenta nationernas insats i Suezkrisen. Under årens lopp har omkring 45 000 finländare deltagit i fredsbevarande insatser och krishanteringsinsatser runt om i världen. För närvarande är Ni drygt 400 finländare som arbetar för att upprätta fred och stabilitet i krisområden såväl i Europa som i fjärran länder.

Världen omkring oss förändras snabbt. Samhälleliga och internationella spänningar tar sig i dagens värld beklagligt ofta uttryck i våldsamheter. I dessa situationer behövs det internationella samfundets ingripande för att stabilisera läget och skapa förutsättningar för politiska lösningar. Under den senaste tiden har tendensen varit att de internationella krishanteringsinsatserna blivit allt mer riskfyllda samtidigt som de kräver ett allt större urval olika metoder för att lösa problemen. 

Idag deltar vi i krishantering på flera olika sätt. Finland har alltid burit sitt ansvar för stabiliteten i världen – och gör det också i framtiden. Vår ärorika fredsbevarande tradition kräver att vi ställer kvaliteten i centrum också i fortsättningen: fredsbevarare med yrkeskunskap, språkkunskaper och kännedom om den lokala kulturen. 

De finländska fredsbevararnas kunniga och osjälviska arbete under svåra förhållanden förtjänar ett hjärtligt tack. Ert arbete uppskattas och dess betydelse är välkänd både i krisområdena och här hemma. Jag tackar Er för Er värdefulla tjänstgöring i krishanteringsinsatserna, för Er insats för den internationella freden och Finland.

Trots att ni befinner er långt borta kommer julen också in i er vardag, var ni än firar den. Utan stödet från era närstående skulle Ert arbete vara ännu tyngre. Därför önskar jag att julstämningen sprider sig också till dem.

Jag önskar Er alla finländka fredsbevarare en god jul och ett framgångrikt år 2017 när Finland firar sitt 100-årsjubileum!

Sauli Niinistö
Republikens president