Republikens presidents kommentarer till medierna den 2 december 2021

Med anledning av medieförfrågningar, kommentar av republikens president om Finlands relation till Nato:

”Att Ryssland förhåller sig kritiskt till Natos utvidgning och militära verksamhet är inget nytt. Finland anser att Nato är en faktor som ökar säkerheten och stabiliteten i Europa. Till grunderna för Finlands utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik hör att upprätthålla en nationell rörelsefrihet samt valmöjligheter. Detta inbegriper möjlighet att alliera sig militärt och ansöka om medlemskap i Nato. En viktig del av denna helhet är att Natos ”öppet-hus-politik” fortsätter, alltså att möjligheten till medlemskap förblir öppen för länder som uppfyller Natos kriterier. Denna princip upprepades senast för Finlands del då Nordatlantiska rådet besökte Helsingfors i slutet av oktober. Beslut om anslutning av nya medlemmar fattas mellan kandidatlandet och de 30 Natomedlemmarna och beslutet om medlemskap är en fråga för den sökande och Natos medlemsländer.”