Republikens presidents maka Jenni Haukio tog emot emblemet Kvinnorna i våra krig

Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Republikens presidents maka Jenni Haukio har tagit emot ett bröstemblem som hedrar kvinnorna i våra krig.

”Det är en stor glädje att få ta emot emblemet Kvinnorna i våra krig nummer 001. När jag bär tecknet känner jag djup tacksamhet för de gångna generationernas arbete och samtidigt också ansvar för framtiden. Skildringen av kvinnorna i våra krig präglas av oändlig empati, oerhörd energi och gränslös kärlek till nästan. I deras och veteranernas hjältemod sammanfattas hela den finska nationens framgångshistoria”, sade Haukio.

Blomman på bröstemblemet representerar den finländska kvinnan som har klarat sig igenom historien i alla förhållanden, i alla tider. Avkastningen av emblemet som kommer till salu 2020 används till förmån för veteranerna, kvinnorna i våra krig och krigsänkorna.