Republikens presidents och fru Jenni Haukios hälsning på nationella veterandagen 27.4.2022

Ärade veteraner och lottor från våra krig,

Nationella veterandagen firas sedan 1987  och är en mycket betydelsefull högtidsdag. Den påminner oss om det dyrbara arv som ni, veteranerna och lottorna, har gett oss.

I år firar vi veterandagen i ett mycket exceptionellt världsläge. Det pågår ett storskaligt krig i Europa. Rysslands brutala invasion av Ukraina har skakat oss alla. Nyheterna får många av oss att tänka tillbaka på den tid då Finland var i krig.

Under andra världskriget kämpade Finland tappert i svåra förhållanden och behöll sin självständighet. På denna grund byggdes ett starkt och välmående land när kriget var slut. Vårt gemensamma fosterland är känt i hela världen för sin lycka och stabilitet. För detta får vi tacka alla dem som i flera decennier har arbetat osjälviskt för Finland.

Efterkrigsgenerationerna fick bygga upp Finland under stabila förhållanden. Nu när krisen har drabbat Europa är det vår gemensamma uppgift att beslutsamt slå vakt om säkerheten i Finland. Det hör till beslutsfattarnas ansvar att fatta beslut som stärker säkerheten, men det är vårt gemensamma ansvar att tillsammans bygga upp ett allt hållbarare samhälle.

Ärade veteraner och lottor,

Tack vare era uppoffringar får vi leva i ett tryggt och stabilt Finland. Tack för det. Ni kan vara säkra på att era uppoffringar och ert exempel inte kommer att falla i glömska. Finland slår vakt om sin säkerhet nu och i framtiden.

Vi önskar er alla, ärade veteraner och lottor, hälsa och välmående och en riktigt god fortsättning på nationella veterandagen.

Sauli Niinistö och Jenni Haukio
Republikens president och republikens presidents maka