Republikens presidents utlåtande med anledning av händelserna i Irak

Finland fördömer Irans robotattacker som också riktar sig mot de fredsbevarande trupperna i regionen. Det internationella samfundet måste göra allt det kan för att bryta våldsspiralen.

För närvarande har inga offer för attackerna rapporterats. De finländska deltagarna i krishanteringsinsatserna är oskadda. Finland är ständigt i kontakt med de andra deltagande länderna för information om vilka konsekvenser situationen har för insatserna.

Vid den attackerade basen i Erbil finns också finländska trupper. Finland kommer att kräva att de iranska myndigheterna lämnar en fullständig redogörelse för sina åtgärder.