Republikens presidents utlåtande om tillståndet för Aleksej Navalnyj

De nyheter som den tyska regeringen i dag gått ut med om Aleksej Navalnyj är oroväckande. Det är chockerande att kemiska vapen används. Det är viktigt för hela det internationella samfundet att få största möjliga klarhet i händelserna.