Republikens presidents uttalande den 24 februari 2024

I dag är det två år sedan Ryssland inledde sitt fullskaliga anfallskrig mot Ukraina. Under hela denna tid har ukrainarna ställts ansikte mot ansikte med krigets obeskrivliga fasor. Samtidigt har de hjältemodigt försvarat sin frihet och sin självständighet.

Ukraina förtjänar vårt fulla stöd. Vi måste se till att vi har kapacitet och resurser att stödja Ukraina på lång sikt. Vi måste snabbt öka försvarsindustrins produktion.

Samtidigt måste vi arbeta för fred. Finland stöder president Zelenskyjs fredsformel och initiativet till ett fredstoppmöte. Ukraina förtjänar en rättvis och varaktig fred som respekterar landets suveränitet, oberoende och territoriella integritet.