Republikens presidents uttalande med anledning av situationen i Vitryssland

Situationen i Vitryssland efter presidentvalet i söndags är oroväckande. Valet förrättades inte i linje med internationella principer, och OSSE:s valobservatörer hade inte bjudits in att övervaka valet. Det är oacceptabelt att använda våld mot fredliga demonstrationer. Vitryssland bör respektera de internationella mänskliga rättigheterna och medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter, också yttrande- och mötesfriheten.