Republikens presidents uttalande om evakueringarna i Afghanistan

Utrikesministeriet tjänstemän på plats i Afghanistan och försvarsmaktens trupper, hela evakueringsteamet, har gjort ett utmärkt jobb och förtjänar ett stort tack. De arbetade så länge som det var möjligt med tanke på de rådande säkerhetsförhållandena. Det är ytterst beklagligt att en del av dem som skulle evakueras hindrades från att få kontakt med biståndsteamet. För deras del måste andra möjligheter övervägas.