Rysslands president besöker Punkaharju och Nyslott – president Niinistö: En kontinuerlig dialog är nödvändig

Foto: Juhani Kandell/Republikens presidents kansli

Foto: Juhani Kandell/Republikens presidents kansli

Arbetsbesöket av Rysslands president Vladimir Putin i Finland torsdagen den 27 juli var intensivt och mångsidigt. Republikens president Sauli Niinistö var värd för besöket. 

Besöket hedrade Finlands 100-årsjubileum som självständig stat och inleddes i Punkaharju i Nyslott där president Niinistö tog emot president Putin på Hotell Punkaharjus gård. Diskussionsämnena på hotellets veranda var bland annat ländernas bilaterala relation, säkerhetsläget kring Östersjön, miljöfrågor, den arktiska regionen och Finlands ordförandeskap i Arktiska rådet samt krisen i Ukraina.  

Under presskonferensen efter presidenternas diskussion fäste president Niinistö uppmärksamhet vid den ökade militära trafiken kring Östersjön och höstens två stora militärövningar Aurora och Zapad.

”För att undvika sådant som ingen vill ha är det nödvändigt med en kontinuerlig dialog” betonade president Niinistö. ”Jag önskar att man också i Finland kunde fästa uppmärksamhet vid att allt inte utvecklats till det sämre. Jag hänvisar till intervjun med Natos generalsekreterare Stoltenberg där han konstaterar att det senaste Nato–Ryssland-mötet var konstruktivt.”

”Ett annat tecken på hur viktigt det är med dialog är att ICAO (Internationella civila luftfartsorganisationen), där Ryssland, de övriga Östersjöstaterna och Nato deltar, har lyckats komma överens om fungerande praxis för lufttrafiken och fortsätter att behandla transponderfrågan, och andan verkar vara god.”

Ett oemotståndligt förslag

Finlands ordförandeskap i Arktiska rådet som inleddes i maj diskuterades i Punkaharju. ”President Putin förhöll sig mycket förstående till Finlands planerade förslag, som kommer att vara svårt att motstå. Det gäller bland annat bekämpning av svart kol, det vill säga sot. Förslaget har två huvudsakliga områden: föråldrade energianläggningar och fackling.”

Bland miljöfrågorna kom också problemavfallsupplaget i Krasnij Bor upp. ”Vi talade om det redan förra året och nu har det skett framsteg. Prover har tagits och förhoppningsvis kan vi nu gå vidare till konkreta åtgärder.”

Jubileumsbesök

”Vi uppskattar att president Putin har kommit hit för att hedra vårt jubileumsår. Samtidigt firar vi 25 år av relationer mellan Finland och Ryssland”, sade president Niinistö. 

President Putin tackade för inbjudan till jubileumsåret för Finlands självständighet. ”I samband med detta genomför vi ett omfattande program med gemensamma kulturella evenemang”, sade president Putin. I synnerhet i Sankt Petersburg firas Finlands 100-årsjubileum aktivt med bland annat föreläsningsserier, utställningar och konserter.

President Putin konstaterade att handeln mellan grannländerna växer och att investeringssamarbetet utvecklas. ”Det är vårt gemensamma intresse att tillväxtfaren håller i sig. Intresset för näringslivet i våra länder är ömsesidigt och på hög nivå.”

Finland bygger goda relationer

Under presskonferensen svarade president Niinistö på en fråga genom att konstatera att Finland vårdar sina relationer i lika hög grad med sina grannländer som med Europeiska unionen och Förenta staterna. ”Det är inte frågan om något balanserande utan om en ordning som jag anser att bör fungera i hela världen: att vi förstår varandra”, sade presidenten. 

”Vad gäller förhållandet till Ryssland så är jag av precis samma åsikt som jag var vid Natos toppmöte i Warszawa, som alla Natoländer deltog i förra sommaren, det vill säga att en dialog är nödvändig. Jag har också lagt märke till att förbundskansler Merkel och president Macron har sysslat med samma sak. Det tycker jag är mycket positivt.”

Ångbåtstur och Jolanta

Efter mötet i Punkaharju var det dags för en ångbåtskryssning på Saimen. Presidenterna åkte S/S Saima till Olofsborg och diskuterade under hela resan på båtens akterdäck.

I Olofsborg deltog presidenterna i en middag arrangerad av staden Nyslott och tog sedan del av en föreställning av Pjotr Tjajkovskijs opera Jolanta som ingår i operafestivalens program. Det är fråga om en gästföreställning av Bolsjojteatern i Moskva.

Efter operan diskuterade presidenterna i ett litet sällskap i ytterligare två timmar. De behandlade grundligt centrala världspolitiska frågor och deras bakgrund, bland annat situationen i Nordkorea, Syrien och Ukraina.

President Niinistö och president Putin träffades senast i mars 2017 under en konferens om Arktis i Archangelsk i Ryssland. I juli 2016 besökte president Putin Finland och presidenterna möttes på Gullranda.

Video: Presskonferensen