Rysslands president på Gullranda och i Åbo

copyright © Republikens presidents kansliCopyright © Republikens presidents kansli

Republikens president Sauli Niinistö tog emot Rysslands president Vladimir Putin som kom på arbetsbesök till Gullranda den 25 juni. Presidenterna diskuterade bl.a. de bilaterala relationerna mellan Finland och Ryssland, relationerna mellan EU och Ryssland och internationella frågor.

Framför allt ekonomin behandlades vid den gemensamma presskonferensen i Gullranda trädgård. Bägge presidenterna var optimistiska i fråga om finanskrisen. "Vi hoppas att läget blir bättre. Uppmuntrande tecken kan skönjas i världsekonomin", sade president Putin. "Handeln mellan Finland och Ryssland har tagit sig upp ur svackan", sade president Niinistö. Handeln är mångsidig "och täcker allt från livsmedel till isbrytare, dvs. nästan allt som människorna behöver. Den ger en god grund för vidare ekonomiskt samarbete", sade president Niinistö.

Resor och turismen mellan länderna är viktig även i ekonomiskt hänseende. "Vi håller på att öppna totalt tio olika visumcentraler i Ryssland för att underlätta turismen", sade president Niinistö. "Över en tredjedel av Finlands intäkter från turismen kommer från ryska turister, såvitt jag minns rätt 858 miljoner euro i fjol", fortsatte president Putin.

Bägge presidenterna var tillfreds med att familjefrågorna mellan länderna är i sin ordning. Samarbetet mellan myndigheterna har förbättrats och Haagkonventionen om internationella bortföranden av barn trädde i kraft mellan länderna vid årsskiftet. "Jag hoppas att det inte mera uppstår svåra konflikter i dessa frågor", konstaterade Niinistö.
I samband med besöket undertecknades ett avtal avtal om järnvägstransport av farligt gods mellan Finland och Ryssland samt samarbetsavtal mellan Ryska unionen för industri och företagare och Finlands näringsliv samt mellan stiftelsen Skolkovo och Tekes.

Från Gullranda åkte president Niinistö och president Putin med båten Kultaranta VIII till Åbo. President Putin berättade om sina synpunkter från G8-mötet i Irland och presidenterna diskuterade även andra internationella frågor såsom läget i Syrien.

Vänskapen mellan Åbo och S:t Petersburg firades

I Åbo deltog president Niinistö och president Putin i de festligheter med anledning av att Åbo och S:t Petersburg varit vänorter i 60 år som ordnades i havscentret Forum Marinum och på segelskeppet Suomen Joutsen.

"Jag är säker på att president Putin och undertecknad är de två statsöverhuvuden i världen som bäst känner just Åbo", sade president Niinistö i sitt tal. Både i Åbo och S:t Petersburg har det rått en anda av att göra tillsammans, och relationerna har resulterat i högklassig verksamhet på ekonomins, turismens och kulturens områden.

Östersjön och människorna förenar Åbo och S:t Petersburg. Skyddet av havet är ett livsviktigt mål och medborgarkontakterna har ökat. "Dessa två städers idoga arbete har haft stor betydelse för det att relationerna mellan länderna nu lyfts upp på en ny partnerskapsnivå", sade president Putin.

Bilder 

Arbetsbesök av Rysslands president den 25 juni 2013 Arbetsbesök av Rysslands president den 25 juni 2013 Arbetsbesök av Rysslands president den 25 juni 2013
Arbetsbesök av Rysslands president den 25 juni 2013 Arbetsbesök av Rysslands president den 25 juni 2013 Arbetsbesök av Rysslands president den 25 juni 2013
Arbetsbesök av Rysslands president den 25 juni 2013 Arbetsbesök av Rysslands president den 25 juni 2013 Arbetsbesök av Rysslands president den 25 juni 2013
Arbetsbesök av Rysslands president den 25 juni 2013 Arbetsbesök av Rysslands president den 25 juni 2013 Arbetsbesök av Rysslands president den 25 juni 2013
TArbetsbesök av Rysslands president den 25 juni 2013 Arbetsbesök av Rysslands president den 25 juni 2013 Arbetsbesök av Rysslands president den 25 juni 2013
Arbetsbesök av Rysslands president den 25 juni 2013