President Niinistö under statsbesöket i Sverige: ”Förutom demokrati och välfärd blir också säkerheten en allt tydligare stöttepelare i vår nordiska modell”

Republikens president Sauli Niinistö och hans maka Jenni Haukio genomförde ett statsbesök i Sverige den 17–18 maj 2022. Besöket var inriktat på det aktuella säkerhetspolitiska läget och Finlands och Sveriges Natobeslut. Försvarssamarbetet och den gröna omställningen stod också på dagordningen. Under resan beslutade president Niinistö på framställning av statsrådet att Finland meddelar sitt intresse att ansluta sig till Nato. Beslutet fattades på distans via video.

Statsbesöket började på tisdag morgon, då kungafamiljen mötte presidentparet vid en högtidlig välkomstceremoni. Allmänheten kunde följa ceremonin på Inre borggården på Kungliga slottet.

Efter välkomstceremonin besökte president Niinistö Sveriges riksdag där han träffade riksdagens talman Andreas Norlén. I diskussionerna om det säkerhetspolitiska läget deltog bland annat ledamöter från Sveriges riksdags utrikesutskott och försvarsutskott.

Efter samtalet höll president Niinistö ett tal till riksdagsledamöterna under rubriken ”Ett ansvarstagande, starkt och stabilt Norden”. I sitt tal sade president Niinistö att de nordiska länderna är starka tillsammans på många områden och att de snart kommer att utgöra en stark kvintett också i Nato. ”Förutom demokrati och välfärd blir också säkerheten en allt tydligare stöttepelare i vår gemensamma nordiska modell”, sade Niinistö.

De officiella diskussionerna mellan Sveriges statsminister Magdalena Andersson och president Niinistö fördes på tisdag eftermiddag. Teman var Finlands och Sveriges Natobeslut och anslutningsprocessen. Dagen innan hade den svenska regeringen meddelat att Sverige kommer att ansöka om medlemskap i Nato. Strax före presidentens och statsministerns gemensamma presskonferens började röstade Finlands riksdag med rösterna 188–8 för att Finland ska ansöka om Natomedlemskap. President Niinistö och statsminister Andersson diskuterade också Ryssland och Turkiet. Dessutom behandlades det möte som president Niinistö har med USA:s president Joe Biden tillsammans med statsminister Andersson den 19 maj.

Vid presskonferensen konstaterade president Niinistö att våren har varit en triumf för demokratin i Finland. Detta gäller allt från vanliga människor till riksdagspartierna och vidare till den politiska ledningen. ”Jag ser detta som något mycket viktigt, eftersom det här är ett historiskt stort beslut.”

Efter mötet med statsminister Andersson deltog president Niinistö på distans från Finlands ambassad i Stockholm i en föredragning för republikens president. Vid föredragningen beslutade presidenten på framställning av statsrådet att Finland meddelar Nordatlantiska fördragsorganisationen (Nato) om sitt intresse att inleda samtal om en anslutning till Nato.

Tisdagen avslutades med att kungaparet gav en galamiddag för presidentparet på Kungliga slottet.

På onsdag morgon deltog president Niinistö och kungen i ett samtal på Finlandsinstitutet om näringslivet och den gröna omställningen. I tillställningen deltog även näringsminister Mika Lintilä, Sveriges näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson samt företrädare för finskt och svenskt näringsliv.

Följande programpunkt var ett besök på Berga örlogsbas utanför Stockholm, där förband som är specialiserade på försvaret i kustnära skärgårdsområden berättade om sin verksamhet. Därefter följde en genomgång av det finsk-svenska försvarssamarbetet och ett samtal med säkerhets- och försvarspolitiska experter. I samtalen deltog även prins Carl Philip, försvarsminister Antti Kaikkonen och statssekreteraren i Försvarsdepartementet Jan-Olof Lind. Värd för besöket på Bergabasen var general Micael Bydén, överbefälhavare för svenska Försvarsmakten.

Efter besöket på Berga bjöd Stockholms stad presidentparet och kungaparet på lunch i Stockholms stadshus.

Statsbesöket avslutades med att presidentparet gav svarsmottagning på Finlands ambassadörs residens och med en avskedsceremoni på Kungliga slottet.

Republikens presidents maka Jenni Haukio hade ett separat program under statsbesökets båda dagar.

Senast besökte president Niinistö Sverige i november 2021. President Niinistö och hans maka avlade statsbesök i Sverige i början av presidentens ämbetsperiod 2012. Kung Carl XVI Gustaf och drottning Silvia besökte Finland 2015. Dessutom besökte de Finland 2017 tillsammans med de övriga nordiska statscheferna för att fira 100-årsjubileet av Finlands självständighet.