Situationen i Mellanöstern, stödet till Ukraina, globala skiljelinjer och migration på agendan under president Niinistös officiella besök i Tyskland

Presidenterna skakar hand efter den gemensamma presskonferensen. Foto: Riikka Hietajärvi/Republikens presidents kansli

Presidenterna skakar hand efter den gemensamma presskonferensen. Foto: Riikka Hietajärvi/Republikens presidents kansli

Republikens president Sauli Niinistö och hans maka Jenni Haukio avlade officiellt besök i Tyskland 15–16 november 2023. Värdar för besöket var Tysklands förbundspresident Frank-Walter Steinmeier och hans maka Elke Büdenbender.

President Niinistö och förbundspresident Steinmeier förde formella diskussioner i förbundspresidentens residens Villa Hammerschmidt i Bonn onsdagen den 15 november. Utöver de bilaterala relationerna mellan Finland och Tyskland handlade diskussionerna om situationen i Mellanöstern, stödet till Ukraina, de fördjupade globala skiljelinjerna och aktuella säkerhetsfrågor, inklusive migration.

Vid presidenternas gemensamma presskonferens sade president Niinistö att för finländarna har det ekonomiska samarbetet varit en viktig del av de goda relationerna mellan Finland och Tyskland. ”Tillväxten av vårt samhälle och utvecklingen av den finska gemenskapen till en välfärdsstat har varit starkt beroende av det faktum att Tyskland genom tiderna har varit en av våra största handelspartner. I det avseendet ser jag också en framtid.”

President Niinistö tog också upp frågan om invandring och konstaterade att ämnet åter är aktuellt i Finland. ”I invandringsfrågor behöver vi enighet och samförstånd på europeisk nivå. Nationella åtgärder är förstås viktiga, men i slutändan är EU:s gränser dess yttre gränser. Och vi bör också kunna säkra dem”, sade han.

”Den svårighet vi nu står inför är i själva verket ett mycket djupgående problem. Å ena sidan har vi nationens säkerhet, härdighet och uthållighet, å andra sidan har vi de mänskliga rättigheterna.” Presidenten konstaterade att det ännu inte har funnits tillräckligt med öppen debatt om balansen mellan dessa olika intressen. ”Det är ett känsligt ämne, men Europa står nu inför utmaningen att lösa denna ekvation.”

När det gäller situationen i Gaza sade presidenten att Israel har rätt till självförsvar, men att självförsvaret också måste vara proportionerligt. ”Jag tror att alla känner djup oro över civilbefolkningens öde i Gaza i dag. Det skulle vara oerhört viktigt att alla berörda parter är beredda att låta civila fritt lämna området, även personer som tagits som gisslan, och att låta humanitärt bistånd komma fram. Detta kräver naturligtvis någon form av gemensam paus i krigshandlingarna, oavsett om det kallas vapenvila eller en paus av humanitära skäl.”

På onsdagseftermiddagen diskuterade presidenterna säkerhetsfrågor även med experter och forskare inom utrikes- och säkerhetspolitik. På programmet stod också ett besök i Altstadt, den gamla stadsdelen i Bonn, och dagen avslutades med en middag på inbjudan av den tyska förbundspresidenten och hans maka.

Torsdagen den 16 november besökte president Niinistö och förbundspresident Steinmeier det tyska försvarsministeriet där de fick en introduktion i modern försvarsteknik. Presidentparen gjorde också att besök till bland annat den gamla staden i Unkel.

Förutom det gemensamma programmet besökte Jenni Haukio tillsammans med Elke Büdenbender sekretariatet för FN:s konvention om klimatförändringar (UNFCCC) och en lokal Unicef-skola med fokus på barnens rättigheter, där de deltog i ett möte med barnparlamentet och träffade skolbarn.

Förra gången president Niinistö besökte Tyskland var i februari 2023, då han deltog i säkerhetskonferensen i München. Tysklands förbundspresident Steinmeier avlade ett besök i Finland senast 2022.