Situationen i Ukraina samt FN:s fredsbevarande verksamhet behandlades vid mötet mellan republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott

Statsrådets kommunikationsavdelning 
Pressmeddelande 401/2015
7.8.2015

Fredagen den 7 augusti diskuterade republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott läget i Ukraina.

Finland följer med oro med de fortsatta striderna i östra Ukraina. Tunga vapen används i strid med Minskavtalet och antalet dödade stiger fortfarande. OSSE:s observatörer har utsatts för situationer som riskerar deras säkerhet. Finland vädjar till dem som brutit mot eldupphöret att respektera Minskavtalet och trygga observatörernas säkerhet. Också Ryssland har en central roll för att man ska få ett slut på våldsamheterna och göra framsteg i verkställandet av Minskavtalet. Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott konstaterade vidare att man med tanke på det parlamentariska samarbetet, främst OSSE, kommer att undersöka möjligheterna att tydliggöra de undantagsbestämmelser som gäller de resebegränsningar som EU har infört.

Vid mötet behandlade republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott också FN:s fredsbevarande verksamhet. Den fredsbevarande verksamheten står inför nya utmaningar i och med att kraven på verksamheten ökat. Finland är för närvarande Europas sjätte största deltagare i FN:s fredsbevarande verksamhet. Finlands största satsning är insatsen i Libanon (UNIFIL), där Finland fortsätter som ledarnation för den finländsk-irländska bataljonen till utgången av 2016 med ca 350 soldater.

Ytterligare information: Jaana Teckenberg, enhetschef, tfn 0295 350 881 (läget i Ukraina), rättschef Päivi Kaukoranta (resebegränsningar), tfn 0295 351 144 och Timo Kantola, biträdande avdelningschef, tfn 0295 351 477 (fredsbevarande verksamhet), utrikesministeriet