Självständighetsmottagningen på Presidentens slott [2015]

Festmottagningen på självständighetsdagen på Presidentens slott har en lång tradition. Under autonomins tid ordnades i samband med ståndslantdagen en lantdagsbal i Kejserliga palatset, det som idag är Presidentens slott. Traditionen med lantdagsbal fanns i bakgrunden när man övergick till att ordna eftermiddagsevenemang och festmottagningar på självständighetsdagen.

Lantdagsbalen

Bild: LehtikuvaPresident Pehr Evind Svinhufvud och fru Ellen Svinhufvud ordnade en självständighetsmottagning år 1936. Bild: Lehtikuva

Självständighetsdagsmottagningens historia sträcker sig till år 1919, då den första eftermiddagsfesten ordnades på Slottet. Till mottagningarna åren 1919-1921 var regeringen, diplomater och tjänstemän inbjudna, sammanlagt cirka 150 personer. På mottagningen serverades kaffe och programmet bestod av musik. Efter mottagningen hölls en medborgarfest på Finlands Nationalteater.

Den 6 december 1922 ordnade president K. J. Ståhlberg och fru Ester Ståhlberg den första kvällsfesten på Presidentens Slott. Festen började kl. 21.00, gästerna var över tusen till antalet och programmet omfattade bland annat solosång, musik och dans.

Kvällsfesttraditionen inleds

Åren 1923-1924 återgick man till eftermiddagsevenemangen. Följande år bjöd president Lauri Relander och fru Signe Relander in cirka 1600 gäster till en kvällsfest den 5 december 1925, dagen före självständighetsdagen. Bland annat regeringen, diplomaterna, riksdagsledamöterna, företrädare för den högre officerskåren och de högsta tjänstemännen samt representanter för konsten var inbjudna. Kvällen innehöll musikaliska inslag och dans fram till morgontimmarna. Festerna har fortsatt att ordnas enligt detta koncept, om än till en början mer oregelbundet. Enligt Slottets arkiv har ingen fest ordnats åren 1926, 1931 och 1932, inte heller under krigsåren 1939-1945.

Bild: LehtikuvaPresident Urho Kekkonen och fru Sylvi Kekkonen vid festmottagningen på självständighetsdagen i Presidentens slott år 1962. Bild: Lehtikuva

Undantag

Sedan år 1946 har kvällsfesten på självständighetsdagen ordnats varje år, med fyra undantag. År 1952 ordnades ingen fest på grund av president Paasikivis sjukdom. År 1972 ordnades ingen mottagning på Slottet på grund av renoveringsarbeten. I stället hölls en festmottagning i Finlandiahuset i samband med en galakonsert. Värd för mottagningen var den gången statsministern. År 1974 inhiberades mottagningen med anledning av fru Sylvi Kekkonens bortgång (2.12.1974). År 1981 ordnades ingen mottagning eftersom republikens president Urho Kekkonen på grund av sjukdom var förhindrad att sköta sina uppgifter. I stället ordnades en självständighetsmottagning i Finlandiahuset efter en galakonsert. Statsministerns ställföreträdare Eino Uusitalo var värd för mottagningen. År 2013, när Presidentens slott totalrenoverades, stod republikens president Sauli Niinistö värd för självständighetsdagens galakonsert och mottagning i Tammerforshuset.

Festmottagningarna i dag

Fram till år 1964 kallades självständighetsfesten för samkväm. Efter detta har mottagningarna på självständighetsdagen ordnats i sin nuvarande form på Slottet. Antalet inbjudna gäster har varierat mellan cirka 1 600 och 2 000.