Självständighetsmottagningens historia

Republikens presidents festkonsert och mottagning på självständighetsdagen arrangeras i år undantagsvis i Tammerfors på grund av renoveringen av Presidentens slott. Det är första gången som festmottagningen ordnas utanför huvudstadsregionen. Festmottagningarna har en lång tradition, som formats under årtiondenas lopp.

Lantdagsbalen

Bild: LehtikuvaPresident Pehr Evind Svinhufvud och fru Ellen Svinhufvud ordnade en självständighetsmottagning år 1936. Bild: Lehtikuva

Under autonomins tid ordnades i samband med ståndslantdagen en lantdagsbal i Kejserliga palatset, det som i dag är Presidentens slott. Traditionen med lantdagsbal fanns i bakgrunden då man övergick till att ordna eftermiddagsmottagningar och festmottagningar på självständighetsdagen.

Självständighetsdagsmottagningens historia sträcker sig till år 1919, då den första eftermiddagsfesten ordnades på Slottet. Till mottagningarna åren 1919-1921 var regeringen, diplomater och tjänstemän inbjudna, sammanlagt cirka 150 personer. På mottagningen serverades kaffe och programmet bestod av musik. Efter mottagningen hölls en medborgarfest på Finlands Nationalteater.

Den 6 december 1922 ordnade president K. J. Ståhlberg och fru Ester Ståhlberg den första kvällsfesten på Presidentens Slott. Festen började kl. 21.00, gästerna var över tusen till antalet och programmet omfattade bland annat solosång, musik och dans.

Kvällsfesttraditionen inleds

Under åren 1923-1924 återgick man till eftermiddagsevenemangen. Följande år bjöd president Lauri Relander och fru Signe Relander in cirka 1600 gäster till en kvällsfest den 5 december 1925, dagen före självständighetsdagen. Bland annat regeringen, diplomaterna, riksdagsledamöterna, företrädare för den högre officerskåren och de högsta tjänstemännen samt representanter för konsten var inbjudna. Kvällen innehöll musikaliska inslag och dans fram till morgontimmarna. Festerna har fortsatt att ordnas enligt detta koncept, om än till en början mer oregelbundet. Enligt Slottets arkiv har ingen fest ordnats åren 1926, 1931 och 1932, inte heller under krigsåren 1939-1945.

Bild: LehtikuvaPresident Urho Kekkonen och fru Sylvi Kekkonen vid festmottagningen på självständighetsdagen i Presidentens slott år 1962. Bild: Lehtikuva

Undantag

Sedan år 1946 har kvällsfesten på självständighetsdagen ordnats varje år, med fyra undantag. År 1952 ordnades ingen fest på grund av president Paasikivis sjukdom. År 1972 ordnades ingen mottagning på Slottet på grund av renoveringsarbeten. I stället hölls en festmottagning i Finlandiahuset i samband med en galakonsert. Värd för mottagningen var den gången statsminister Kalevi Sorsa. År 1974 inhiberades mottagningen med anledning av fru Sylvi Kekkonens bortgång (2.12.1974). År 1981 ordnades ingen mottagning eftersom republikens president Urho Kekkonen på grund av sjukdom var förhindrad att sköta sina uppgifter. I stället ordnades en självständighetsmottagning i Finlandiahuset efter en galakonsert. Statsministerns ställföreträdare Eino Uusitalo var värd för mottagningen.

Festmottagningarna i dag

Från och med år 1964 har den fest som ordnas på självständighetsdagen på Presidentens slott kallats festmottagning. Antalet inbjudna gäster har varierat mellan cirka 1600 och 2000. Till Tammerforshuset har cirka 1700 gäster bjudits in.

Festmottagningen på självständighetsdagen år 2014 ordnas igen på Presidentens slott.