Släktspråken samlades i Ungern

Bild: Maiju SaariPresident Sauli Niinistö och Ungerns president János Áder i Budapest. Bild: Maiju Saari

Republikens president Sauli Niinistö gjorde ett arbetsbesök i Ungern den 4-5 september 2012. Där träffade han landets ledning och deltog i invigningen av de finsk-ugriska folkens världskongress. Vid sitt möte med Ungerns president János Áder tisdagen den 4 september diskuterade president Niinistö bl.a. det aktuella ekonomiska läget i Europa och framtidens utmaningar, de bilaterala relationerna mellan Finland och Ungern samt Ungerns demokratiutveckling.

"Många saker förenar Finland och Ungern. Vi är språksläktingar som har intensiva och levande kontakter", konstaterade president Niinistö.

I Budapest träffade president Niinistö även utrikesminister János Martonyi och parlamentets talman László Kövér. Estlands president Toomas Hendrik Ilves, som också deltog i de finsk-ugriska folkens världskongress, närvarade vid mötet.

Det ekonomiska läget i Europa och dess utmaningar

På tisdag kväll besökte president Niinistö ELTE-universitetet i Budapest, där han promoverades till hedersdoktor vid juridiska fakulteten. Den finsk-ugriska institution vid ELTE-universitetet har gett undervisning i finska språket redan sedan 1800-talet, och institutionen har även ett livligt student- och lärarutbyte med finländska universitet. Efter att ha promoverats till hedersdoktor höll president Niinistö en festföreläsning vid universitetet. Talet behandlade Finlands historia i den europeiska integrationen samt det aktuella ekonomiska läget i Europa och framtidens utmaningar.

Enligt president Niinistö visar sig den europeiska ekonomiska krisen också som ett socialt och politiskt tryck, och han uppmanade till att dryfta hur den europeiska demokratin klarar sig i en situation där dess ekonomiska grund genomgår omvälvande förändringar och utsätts för en allt hårdare konkurrens. "Hållbar framgång kännetecknas i allmänhet av en högklassig offentlig förvaltning och ett kunnigt beslutsfattande. Rättsstaten, god förvaltning samt öppna och demokratiska institutioner skapar en förutsägbar och rättvis omvärld samtidigt som de möjliggör en samhällelig förändring utan att den sker på bekostnad av stabiliteten", sade presidenten i sitt tal.

Finno-ugrierna samlades

Onsdagen den 5 september deltog president Niinistö i invigningen av de finsk-ugriska folkens sjätte världskongress i Siófok. Vid världskongressen, som ordnas vart fjärde år, dryftades frågor gällande bevarandet och upplivandet av de finsk-ugriska folkens språk och kultur samt frågor som hänför sig till ursprungsfolkens och minoritetsfolkens rättigheter.

"Vi ska särskilt måna om de unga. De unga representerar framtiden, som inte skulle finnas utan dem. Dagens unga lever kanske mest intensivt i den värld som internationaliseras allt snabbare", sade president Niinistö i sitt tal vid kongressen. "De ungas synvinkel måste alltid beaktas. Endast då kan vårt arbete få en fortsättning."

På programmet för det två dagar långa besöket i Ungern stod dessutom invigningen av ett Finlandsmuseum i slottet Pappenheim.